Mülteci-Der Yarı Zamanlı Sözleşmeli Avukat Arıyor

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der) ekibin bir parçası olarak çalışacak yarı zamanlı sözleşmeli avukat arıyor. Son başvuru tarihi 27 Haziran 2021.
Görev ve Sorumluluklar 
 • Türkiye’nin farklı illerinden bireysel başvurucuların adalete erişimlerine destek olacak faaliyetleri yürütmek, Derneğin çalışma alanına giren ve dernek tarafından belirlenecek davaları gözlemlemek, gerektiğinde adli ve idari süreçlerde vekil sıfatıyla yasal temsiliyet sağlamak;
 • Dernek tarafından belirlenecek emsal davaları açmak, takibini sağlamak;
 • Başvuruculara hak ve yükümlülükleri, mevcut yasal ve koruma mekanizmaları hakkında, yüz yüze veya telefonla verilen hukuki danışmanlık ve desteğe katkıda bulunmak;
 • Hukuki konularda odak grup, farkındalık geliştirme, bilgilendirme, kapasite geliştirme vb. toplantı ve eğitimlerine destek vermek ve izleme-değerlendirme sürecinde yer almak;
 • Hizmet verilen gruplara yönelik hukuki konularda yazılı ve görsel bilgilendirme materyallerinin hazırlanmasına destek vermek;
 • Hak ve hizmetlere, adalete erişime ilişkin güncel durumun, mahkeme kararlarının takip ve raporlanmasına destek vermek;
 • Derneğin çalışmalarında minimum standartların, rehber ve araçlarının, tutum belgelerinin, strateji ve politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak;
 • Gerektiğinde kuruma ilişkin diğer hukuki işlere yardımcı olmak;
 • Görevlendirme halinde ilgili toplantı, eğitim, atölye çalışması vb. çalışmalara katılmak; ulusal ve uluslararası diğer paydaşlarla ilişki kurmak;
 • Verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Aranan Nitelikler
 • Hukuk Fakültesi mezunu ve staj süresini tamamlamış; en az beş yıllık meslek deneyimine sahip olmak;
 • Hukuki başvuru alma, değerlendirme ve ilgili insan hakları mekanizmalarına başvurular konusunda deneyimli olmak;
 • Göç ve iltica hukuku, insan hakları ve ayrımcılık yasağı konularına hakim ve bu alanda en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak;
 • Dava izleme ve stratejik davalama konularına hakim olmak;
 • Hak ihlallerine yönelik yapılan başvurularda, başvuru sahibi ile yapılan mülakat tekniklerine hakim olmak;
 • Hukuki başvuruları süreç içerisinde hızlı değerlendirebilecek ve iş takibi konusunda titiz,
 • Ekip çalışmasına uygun olmak, ekip üyeleriyle ve tüm paydaşlarla insan hakları ve onuruna saygı çerçevesinde etkili iletişim kurabilecek;
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak;
 • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak, şehir dışındaki görevlendirmeleri yerine getirmek;
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek;
 • Yazılı ve sözlü olarak ifade, raporlama ve dokümantasyon becerisine sahip olmak;
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek;
 • Tercihen iyi derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak;
 • Tercihen sivil toplum alanında profesyonel veya gönüllü olarak çalışmış olmak.
Başvuru

Adayların, Özgeçmiş ve Niyet Mektubu ile  “SAV-2021” başlığıyla ve ofis@multeci.org.tr adresine e-mail yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Son başvuru tarihi 27 Haziran 2021.