Çocuklar, Gençler ve Yaşlılar için İklim Krizi ile Mücadele Rehberi

Yeşilist, iklim krizinin Türkiye’de çocuklar, gençler ve yaşlılar üzerindeki etkilerini ve olası çözüm yollarının tartışılacağı üç bölümden oluşan bir webinar serisi düzenliyor.

İklim krizi dünya üzerindeki her canlının hayatını tehdit ediyor. İnsanlık da bu yıkımdan hem yaratıcısı hem de mağduru olarak payını alıyor. Bunun yanında, iklim krizinden en çok etkilenenler yine kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar oluyor. Üç bölümden oluşan bu webinar serisinde iklim krizinin Türkiye’de çocuklar, gençler ve yaşlılar üzerindeki etkilerini ve olası çözüm yolları tartışılacak. Gençler, çocuklar ve yaşlılara odaklanan webinar serisi, sırasıyla 2 Kasım, 7 Kasım ve 16 Kasım tarihlerinde 19:00 – 20:00 arasında gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olacağı toplantılarda, katılımcıların soru sorabileceği bir akış hedeflendi.

Gençler

Öykü Özen, Sosyal İklim Derneği Biyoçeşitlilik Elçisi

Oğuz Ergen, Generation17 Genç Lideri ve Sosyal İklim Derneği Başkan Yardımcısı

 • Genç nüfusa yönelik olarak, umutsuzluğa kapılmamalarını, eğer birlikte bir şeyler yaparsak başarılı olabileceğimizi nasıl anlatırız?
 • Gençler uluslararası iklim gündemini nasıl takip ediyor ve küresel amaçların savunuculuğu için neler yapılabilir?
 • İklim aktivizmi gençlerin gündeminde yer alan ve değişim yaratmak istediği başlıca konular arasında yer alıyor. Gençlerin bu konuyu neden önemsiyor, nasıl etkileniyor ve nasıl bir değişim talep ediyor?
Çocuklar

İlkim Derin Ören, Sosyal İklim Derneği Çocuk Yürütme Kurulu Üyesi

Gaye Tuğrulöz, Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 • İklim krizi çocuk haklarını nasıl etkiliyor?
 • Çocuklar uluslararası iklim gündemini nasıl takip ediyor ve küresel amaçların savunuculuğu için neler yapılabilir?
 • Çocukların iklim kriziyle mücadele için gönüllü olmaları neden önemli? Nasıl gönüllü olabilirler?
 • Çocuklarda küçük yaşlardan itibaren farkındalık geliştirmeye yönelik çeşitli aktivitelerin yapılması, ergenlik çağlarına geldiklerinde umutsuzluğa kapılmamaları için yardımcı olabilir mi? Bu süreçte ailelerinin rolü ne olmalı?
Yaşlılar

Özgür Arun, Bilim İnsanı

Banu Karademir Arun, Akdeniz Üniversitesi, Öğretim Görevlisi

 • Türkiye toplumu nasıl yaşlanıyor?
 • ‘Türkiye genç bir toplumdur’ düşüncesi efsane mi gerçek mi?
 • Yaşlanmak sorun değil, o zaman sorun ne?
 • İklim değişikliği yaşlılar için neden bir sorun oluşturuyor?
 • Yaşlı nüfus içerisinde iklim değişikliğinden en çok etkilenenler kimler? Neden?
 • İklim krizi yaşlı kadın ve erkekleri nasıl etkiliyor?
 • İklim krizinin yaşlı haklarını nasıl etkiliyor?
 • Yaşlı kişiler ve iklim krizi arasındaki bağa işaret eden herhangi bir özgül politika, uygulama, pratik ya da strateji var mı?
 • Yaşlılık sadece ‘hastalık- sağlık’ ikilemi arasında sıkışmış bir alan mı? Yaşlılık alanında ne gibi çalışmalara ihtiyaç var?

Katılım formu için tıklayınız!