Genç Hayat Vakfı MEAL Sorumlularını Arıyor

Genç Hayat Vakfı Proje İzleme ve Değerlendirme Hesap Verilebilirlik Sorumlularını arıyor.
Genel Sorumluluklar:
 • Proje yazım aşamalarında mantıksal çerçevenin hazırlanmasına destek olmak,
 • İzleme ve değerlendirme araçlarını (ön test son testler, kayıt formları, anketler, vb.) ve veri tabanlarını geliştirmek, gerektiğinde revize etmek,
 • Proje kapsamında saha çalışanları tarafından gerçekleştirilecek veri toplama ve veri girişi süreçlerinin kontrolünü sağlamak,
 • Günlük veri girişi yapmak,
 • MEAL koordinatörüne ve ilgili birim çalışanlarına veri toplama süreçleri ile ilgili düzenli aralıklarla (günlük, haftalık, aylık) raporlama yapmak,
 • Proje göstergelerinin düzenli takibini sağlamak
 • Proje kapsamında kullanılan raporlama şablonları ve süreçlerine uygun bir şekilde veri analizi yapmak ve rapor yazmak,
 • Veri toplama, saklama, raporlama süreçlerinin KVKK’ya uygun bir şekilde yönetildiğinden emin olmak,
 • İzleme ve değerlendirme süreçleri dışında öğrenme ve şikayet ve geri bildirim süreçlerinde aktif olarak sorumluluk almak.
 • Veri toplama sürecinde yaşanan zorlukları raporlamak,
 • MEAL süreçlerini saha ekibine aktarmak,
 • Pozisyonun gerektirebileceği diğer sorumlulukları yerine getirmek (Literatür taraması, yeni veri toplama araçları, veri görselleştirme araçları ile ilgili çalışmalar yürütmek, vb.).
Aranan Özellikler:
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (istatistik, matematik, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, eğitim bilimleri, vb.),
 • Tercihen İngilizce bilen (okuma, konuşma, rapor yazma),
 • Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini bilen,
 • MS Office araçlarına (özellikle Excel) hakim,
 • Veri analizi ve görselleştirme becerisine sahip,
 • Sosyal etki analizi ile ilgili bilgi sahibi olan,
 • Araştırma yöntemlerini bilen ve kendini geliştirmeye açık,
 • İstatistik bilgisi olan,
 • Tercihen SPSS kullanabilen,
 • Tercihen dezavantajlı gruplarla çalışma deneyimi olan,
 • Tercihen sivil toplum alanında çalışma/gönüllülük deneyimi olan,
 • Ekip çalışması motivasyonu yüksek,
 • Öğrenme isteği yüksek,
 • Problem çözme becerisi yüksek,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
 • İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir ve İzmir şehirlerinden birinde ikamet eden ya da edebilecek olan.

İlgilenen adaylar İngilizce özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını 13 Mayıs Cuma günü saat 17.00’ye kadar e-posta konusunda MEAL başlığını kullanarak fedile@genchayat.org adresine iletebilirler.