Gözlemevi İnternet ve Toplum Araştırmaları Merkezi Ekip Arkadaşları Arıyor

Türkiye’nin ilk internet ve teknoloji izleme organizasyonu olan Gözlemevi İnternet ve Toplum Araştırmaları Merkezi, ekip arkadaşları arıyor.

Topluma faydalı bir internet ekosistemi için teknoloji ve internet politikaları ve mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğine inanan Gözlemevi, internetteki güç dinamikleri, medya ekonomisi gibi konuları interdisipliner metodlarla inceler.

Toplum ve teknolojinin etkileşimi ya da medyanın ekonomi politiği gibi konular sizi de heyecanlandırıyorsa başvurunuzu yapabilirsiniz.

Genel Koordinatör

Nitelikler

 • Teknolojinin toplumla etkileşimi üzerine heyecanlı olmak, teknolojik kavramlara yabancılık duymamak
 • (Tercihen) En az 5 yıl boyunca proje koordinatörlüğü tecrübesi,
 • (Tercihen) Proje başvurusu yazma ve yürütme deneyimlerine sahip olmak
 • Bütçe, zaman yönetimi ve hızlı çözüm oluşturma konusunda yetkinlik,
 • Projelerin raporlama süreçlerine hakimiyet ve deneyim,
 • İnisiyatif alabilmek ve aynı anda birden fazla projeyi yönetme konusunda deneyimli olmak,
 • İyi derecede İngilizce bilgisi,
 • İletişim yönünün kuvvetli olması, takip ve koordinasyon becerisi,
 • Takım çalışmasına ve eleştiri ile gelişmeye açık olmak,
 • Araştırma ve çözüm odaklı çalışmak,
 • Kapsayıcı olmak,
 • Kapasite geliştirme, eğitim ve öğrenme konularında deneyim,

Çalışma Alanı

 • Gözlemevi’nin program ve projelerinde iş geliştirme, tasarım ve proje yönetimi süreçlerine liderlik etmek,
 • Proje gereği düzenlenecek (eğitim, buluşma, komünite geliştirme aktiviteleri, etkinlik, atölye, toplantı vb.) organizasyonları üstlenmek; etkinliklerle ilgili geri bildirimlerin alınması ve faaliyetlerin raporlanmasını sağlamak,
 • Projenin tüm paydaşları (ilgili STK’lar, proje iştirakçileri, faydalanıcılar) ile gerekli iletişimi kurmak ve sürdürmek, 
 • Proje ile ilgili süreçleri yerine getirmek ve projeyi hedefe uygun şekilde sonuçlandırmak,
 • Gözlemevi’nin kurumsal planı ve projelerini planlama, iş akışı, kaynak geliştirme, bütçe süreçlerini ve idari, hukuki ve finansal öngörü aktivitelerini uçtan uca yürütmek,
 • Gözlemevi vizyonu çerçevesinde dijital pazarlama ve iletişim stratejilerini oluşturmak, yürütmek ve eş zamanlı olarak güncellemek,
 • Projelerin yıllık ve çeyreklik bütçelerini hazırlamak, bütçe raporlarını takip etmek, yıl içinde gerekli öngörüleri ve düzenlemeleri yapmak.
 • Gözlemevi iç iletişimi ve dış iletişimi için kullanılan tüm diğer dijital araç ve kanallarda, Gözlemevi’nin strateji, program ve projeleri ile paralel içerik  üretmek, paylaşmak ve takip etmek,
 • Takip ettiği konularla ilgili olan sözleşmelerin takibini yapmak, gerekli onayları almak, iletişim harcamaları için gelen fatura kontrollerini gerçekleştirmek, evrakların eksiksiz bir şekilde zamanında ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak, muhasebe ekibi ile koordineli çalışarak süreci sonuçlandırmak,
 • Proje ekibi, partner ve üçüncü parti paydaşlar arasında iletişim köprüsü kurmak,
 • Gözlemevi’nin farklı mecralardaki tüm faaliyetlerini takip etmek, periyodik veya zamanlı olarak raporlamak,
 • Gözlemevi’nin uyguladığı farklı projelerdeki iletişim ve görünürlük hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili proje ekiplerine iletişim ve içerik üretimi odaklı destek sağlamak,
Medya ve İnternet Araştırmacısı 

Nitelikler

 •   İlgili alanlarda entelektüel bilgi ve ilgiye sahip olmak,
 • (Tercihen) Araştırmacı gazeteciliğe ilgi duymak ya da bu alanda tecrübe sahibi olmak,
 • Veri analizi yorumlama ve veri görselleştirme konularında kendini geliştirmeye istekli,
 • (Tercihen) İlgili alanlarda lisansüstü eğitim yapmış/yapıyor olmak,
 • Nitel ve nicel veri analizi yapabilen ve sonuçları raporlayabilen, farklı raporlama şablonları yaratabilen,
 • İletişim becerileri kuvvetli,
 • Akademik araştırma metodolojilerine hakim,
 • Sistematik araştırma ve belgeleme becerisi,
 • Sunum, atölye, röportaj ve görüşme gibi farklı ortamlarda etkileşime geçme konusunda rahatlık,
 • Araştırma ve çözüm odaklı çalışmak, inisiyatif alabilmek,
 • Kapsamlı bir bakış açısına ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak,
 • Zaman yönetimi ve hızlı çözüm oluşturma konusunda yetkinlik,
 • Türkçe ve İngilizce metin yazma kabiliyetinin güçlü olması,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Çalışma Alanı

 •   İnternet ekosistemindeki insan hakkı ihlalleri, teknolojik sistemlerinin topluma etkisi gibi konularda araştırmalar yapmak,
 •   Hukuk, teknoloji firmaları ve otoriteler arasındaki güç ilişkilerini gözlemlemek ve bunların kültür, teknoloji, politika ve toplum ile kesişimine dair analizler sunmak,  
 •  Veri toplama, veri temizliği, veri tutarsızlıklarının tespiti, veri görselleştirme ve veri analizi iş ve işlemlerin yapılması
 •   Programın geliştirilmesine yönelik yapılacak analizlerde, araştırma tasarısı, literatür araştırması ve raporlama süreçlerinde aktif rol oynamak,
 •   Gözlemevi’nin aylık raporlarına ve dijital mecralarına özel içeriklerin hazırlanması,
 •   İlgili kurum ve uzman kişilerle Gözlemevi’ni temsilen iletişime geçmek ve haber-araştırmalar için yorumlar almak, söyleşiler yapmak,
 •  Gözlemevi’nin marka dilini görsel ve yazılı olarak tüm dijital mecralarda bütünsel bir araca dönüştürecek yaratıcı içerikler ve öneriler sunmak,
Editör 

Aranan Nitelikler

 •   Üniversitelerin mühendislik, sosyoloji, psikoloji gibi, teknolojinin topluma etkisini araştırmak için gerekli sosyal ya da sayısal yetkinliklerin geliştirildiği bölümlerden mezun olmak ya da buralarda eğitim görmek,
 •   İlgili alanlarda entelektüel bilgi ve ilgiye sahip olmak,
 •   İlgili konularda editörlük deneyimi, 
 •   Sistematik araştırma ve belgeleme becerisi,
 •   Araştırma ve çözüm odaklı çalışmak,
 •   Kapsamlı bir bakış açısına ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak,
 •   Dijital dünyadaki trendleri takip etmek, sosyal medya kullanma konusunda kabiliyetli, iletişim becerileri ve estetik algısı güçlü 
 •   İyi derecede İngilizce bilgisi,
 •   Çok iyi seviyede yazılı, sözlü olarak İngilizce ve Türkçe dillerini kullanabilmek,
 •   İhtiyaca göre her tür dijital varlığın ve ürünün metinlerini yazabilecek çok yönlülükte olmak, 
 •   Dijital terminolojiye hakimiyet ve (tercihen) teknoloji politikaları konusunda bilgi sahibi olmak

İş Tanımı 

 •   Teknolojinin toplumla etkileşimi kapsamında haber ve araştırma gibi içeriklerin oluşturulması, bu kapsamda direktör ve genel koordinatörle koordinasyon halinde çalışılması,
 •   Teknoloji ve toplumu ilgilendiren yazıların olduğu akademik jurnaller, gazeteler gibi yabancı kaynakların takibinin yapılması
 •   Gözlemevi’nin aylık raporlarına ve dijital mecralarına özel içeriklerin hazırlanması,
 •   Gözlemevi’nin dijital dünyadaki varlığı, imajı ve bilinirliğine yönelik yaratıcı fikirler geliştirmek 
 •   İlgili kurum ve uzman kişilerle iletişime geçmek ve haber-araştırmalar için yorumlar almak, söyleşiler yapmak,
 •   Gözlemevi’nin marka dilini görsel ve yazılı olarak tüm dijital mecralarda bütünsel bir araca dönüştürecek yaratıcı içerikler ve öneriler sunmak,
 •   Gözlemevi’nin sosyal medya hesaplarına ve web sitesine yönelik özgün Türkçe ve İngilizce içerikler oluşturmak.

Notlar

Aranan niteliklerin tamamını karşılamadığını düşünen kişiler de başvuruda bulunabilir. Kişinin projeye ve çalışma alanlarına duyduğu heyecan ve ilgi etkili olacaktır. İstanbul merkezli olanlar öncelikli olmakla birlikte, yukarıdaki nitelikleri taşıyorsa İstanbul dışındaki adayların başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır.

Adayların CV’lerini ve varsa pozisyondaki yetkinliğini yansıtan araştırma, makale vb. çalışmalarını PDF dosya olarak ya da linkleri ile beraber kariyer@gozlemevi.io’ya iletmeleri gerekmektedir. Başvuru süreci 31 Mart’a kadar devam edecektir.