‘STK’lar için Yenilikçi Finansman Yöntemleri’ ve ‘Bağışçıların ve Hayırsever Kurumların Haritalandırılması’ Rehberleri Yayınlandı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Göç ve Sivil Toplum Projesi' kapsamında STK’ların Sürdürülebilirliğinin ve Bağımsızlığının Desteklenmesi için STK Fon Mekanizmalarının Araştırılması çalışmasında 'Bağışçıların ve Hayırsever Kurumların Haritalandırılması Rehberi' ile 'STK’lar için Yenilikçi Finansman Yöntemleri Rehberi' hazırlandı.

“STK’lar için Yenilikçi Finansman Yöntemleri Rehberi”, STK’lar için fonlar haricindeki kaynak fırsatlarını stratejik olarak gözden geçirmek ve faaliyetlerini finanse etmenin yeni yollarını planlamalarına destek vermek için hazırlandı. STK’ların sürdürülebilirliklerini sağlamak için fon odaklı kaynak geliştirme yöntemleri dışında, çeşitli yöntemler de kullanma ihtiyacına yönelik olarak hazırlanan Rehber, göç alanında çalışan STK’lar için faydalı olmasının yanı sıra, aynı zamanda STK’ların göç alanındaki çalışmalarına kaynak sağlamak için daha sürdürülebilir yollar keşfetmekle ilgilenen işletmeler ve belediye yetkilileri ve diğer donör kuruluşu olan paydaşlar için de faydalı bir kaynak olarak kurgulandı.

“Bağışçıların ve Hayırsever Kurumların Haritalandırılması Rehberi”, göç alanında faaliyet gösteren STK’lara finansal destek sağlayan kurumların, kuruluşların ve programların haritalandırılıyor. Rehber, STK’ları finansman kuruluşları hakkında bilgi edinme ve finansman kaynaklarına erişim konusunda desteklemeyi ve finansal destekler hakkındaki bilgilerin yanı sıra proje geliştirme konusunda da teknik bilgi veriyor.  Rehberin dijital versiyonunda her fon kaynağı için online linkler yer alıyor. Ayrıca,  en güncel bilgiler ilgili web sitelerinden edinilebiliyor.

Rehberlerin dijital versiyonlarına proje web sitesinden ulaşabilirsiniz.