SPoD, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Proje Asistanı Arıyor

SPoD (Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) Sosyal Hizmet Uzmanı ve Proje Asistanı arıyor.

Pozisyon İsmi: Sosyal Hizmet Uzmanı
Çalışma süresi: 12 ay
Çalışma şekli: Tam zamanlı

Aralık 2021’de başlayacak “Türkiye’deki Barınma Hizmetlerinin Geliştirilmesi: LGBTİ+’lara Yönelik Sığınak Modeli Oluşturulması Projesi” için tam zamanlı istihdam edilmek üzere, LGBTİ+’lara danışmanlık hizmeti verecek sosyal hizmet uzmanı çalışma arkadaşı aranıyor.

İş Tanımı
 • Derneğe çeşitli kanallardan gelen sosyal hizmet talepli başvurulara yanıt vermek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak,
 • Verilen danışmanlıklara ilişkin kayıtları tutmak, istatistikleri oluşturmak ve raporlamak,
 • Sosyal Hizmet Uzmanları Ağı ve Sosyal Hizmet Uzmanları Ekibinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Sosyal Hizmet Uzmanları için düzenlenecek eğitim, atölye ve süpervizyonların organizasyonunu ve koordinasyonunu yapmak,
 • Proje faaliyetlerini yürütürken derneğin diğer ilgili çalışanları ile iletişim ve koordinasyon halinde olmak,
 • Projenin bütçe ve iş planı takibini yapmak, gerekli durumlarda revizyonları hazırlamak,
 • Projenin finans sağlayıcılarına yönelik raporlamaları hazırlamak,
 • Proje kapsamında yapılacak toplantı ve eğitimlerin raporlamasını yapmak,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek sunmak,
 • Haftalık ekip toplantılarına katılmak; gerektiğinde ekibin düzenlediği diğer etkinliklere katılmak.
Aranan Özellikler / Nitelikler
 • Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmet Bölümü lisans programlarından mezun olmak
 • Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili bilgi sahibi olmak.
 • Toplumsal cinsiyet, LGBTİ+ alanında gönüllü veya çalışma deneyimine sahip olmak
 • LGBTİ+ danışanların başvuruları ile ilgili hem vaka yönetimi hem de süpervizyon verebilme becerisine sahip olmak,
 • Mail, telefon ve yüz yüze danışmanlık verebilecek yetkinlikte olmak.
 • Yapılan işin raporlanması konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • İşbirliğine açık olmak ve sorumluluk paylaşma duygusuna sahip olmak.
 • Kriz yönetimi becerisine sahip olmak.
 • İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak tercih sebebidir.
 • MS Office Programlarını etkin biçimde kullanabilmek.
 • SPoD’un ilke, değer ve iç politika belgelerini anlamak ve bunlara bağlı olmak.
 • Gerektiğinde şehir dışı seyahat edebilecek olmak.
 • İstanbul’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.
Başvuru

Pozisyona başvurmak için niyet mektubunuzu ve fotoğrafsız Türkçe CV’nizi (içinde 2 adet referans içeren) en geç 4 Aralık 2021 Cumartesi günü 23.59’a kadar konu satırına “KN-Sosyal Hizmet Uzmanı” yazarak basvuru@spod.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Pozisyon İsmi: Proje Asistanı
Çalışma süresi: 12 ay
Çalışma şekli: Yarı zamanlı

Aralık 2021’de başlayacak “Türkiye’deki Barınma Hizmetlerinin Geliştirilmesi: LGBTİ+’lara Yönelik Sığınak Modeli Oluşturulması Projesi” için yarı zamanlı istihdam edilmek üzere, proje asistanı çalışma arkadaşı aranıyor.

İş Tanımı
 • Proje kapsamında oluşturulacak Danışma Kurulu ile düzenli iletişim haline olmak,
 • Projenin odak grupları ile düzenli iletişim halinde olmak, toplantıların organizasyonunu sağlamak,
 • Yurtiçi ve yurtdışı sığınak modellerini incelemek ve raporlamak,
 • Proje faaliyetlerini yürütürken derneğin diğer ilgili çalışanları ile iletişim ve koordinasyon halinde olmak,
 • Projenin bütçe ve iş planı takibini yapmak, gerekli durumlarda revizyonları hazırlamak,
 • Toplantı ve eğitimlerin raporlamasını yapmak,
 • İletişim Koordinatörü ile; proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasını planlamak,
 • Haftalık ekip toplantılarına katılmak; gerektiğinde ekibin düzenlediği diğer etkinliklere katılmak.
Aranan Özellikler / Nitelikler
 • Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Bilimler lisans programlarından (tarih bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, coğrafya, hukuk, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, sosyal hizmet vb.) mezun olmak veya sivil toplum/yerel yönetimler alanında 2 yıllık deneyim sahibi olmak.
 • Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili bilgi sahibi olmak ve LGBTİ+ hakları alanında çalışma motivasyonu taşımak.
 • İşbirliğine açık olmak ve sorumluluk paylaşma duygusuna sahip olmak.
 • İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak.
 • İngilizce araştırma ve raporlama konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • MS Office Programlarını etkin biçimde kullanabilmek.
 • SPoD’un ilke, değer ve iç politika belgelerini anlamak ve bunlara bağlı olmak.
 • Gerektiğinde şehir dışı seyahat edebilecek olmak.
 • İstanbul’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.
Başvuru

Pozisyona başvurmak için niyet mektubunuzu ve fotoğrafsız Türkçe CV’nizi (içinde 2 adet referans içeren) en geç 4 Aralık 2021 Cumartesi günü 23.59’a kadar konu satırına “KN-Proje Asistanı” yazarak basvuru@spod.org.tr adresine gönderebilirsiniz.