Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım Projesi STK Eğitimi Düzenliyor

İşte Kadın Derneği koordinatörlüğünde, 'Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' Projesinin STK Eğitimleri başlıyor.
  • Eğitim ve danışmanlık çalışmaları ile STK’ların ve üyelerinin kapasite gelişimine, ücretsiz işgücü konusunda davranış değişikliklerine katkıda bulunulacak.
  • Stratejik planlama eğitimi, kurumsal geliştirme, proje ve faaliyet bütçe yönetimi, organizasyon şeması geliştirme, ulusal ve uluslararası finansal kaynak geliştirme ve STK’lar için sponsorluk yönetimi olarak toplamda 6 eğitim verilecek.
  • Tüm eğitimler ücretsiz.
  • Tüm katılımcılara dijital ortamda e-sertifika verilecek.
Başvuru

Katılımcı Başvuru Formuna buradan başvuruda bulunabilirsiniz.