Adana Yerel Eşitlik İzleme Platformu Çalışmalarına Başladı

28 Ekim 2021
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından yürütülen CEİDizler projesi kapsamında 9 ilde oluşturulan platformlardan birisi olan Adana Yerel Eşitlik İzleme Platformu (Adana YEİP), üniversite, dernek, vakıf, belediye gibi farklı yapılanmalardan oluşan 17 yerel örgütün bir araya gelmesiyle oluştu.

Oluşturulan Yerel Eşitlik İzleme Platformu ile;
-Yerelde hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin, kamu yararına çalışan örgütlerin, akademinin ve sendikaların Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ne duyarlı hak temelli izleme kapasitelerini arttırmak,
-Yerel yönetimlerin politikalarını oluşturma, uygulama ve izleme süreçlerini toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle sunmalarını desteklemek ve her alanda cinsiyet eşitliğine ulaşılması için göstergeye dayalı cinsiyet eşitliği izleme yaklaşımının sivil örgütler, yerel yönetimler ve kamu tarafından benimsenmesini teşvik etmek,
– Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin gösterge temelli izlenmesi yaklaşımının yaygınlaşması için sivil ve kamu örgütlerinin kendi çalışmalarında bu yaklaşımı desteklemelerini ve benimsemelerini teşvik etmeyi,
-Bu alanda savunuculuk yapacak sivil toplum örgütlerini desteklemek,
– Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili sorun alanlarını haritalama çalışmaları ile raporlama amaçlanmakta.

Proje amaçları doğrultusunda Seyhan Belediyesi ev sahipliğinde bir araya gelen platform paydaşları ilk olarak örgütlerinden ve çalışma alanlarından bahsetti. Platform paydaşlarının talepleri doğrultusunda, Sosyal Fabrika Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından “Sosyal Medya Eğitimi” gerçekleştirildi. Daha sonra ise gündem maddeleri olan platform yapılanması, görünürlük çalışmaları, toplumsal cinsiyet Eşitliği izleme planları, tematik alan raporlarının değerlendirilmesi ve platform paydaşlarının izleme alanlarını belirlemesi konularında görüşülerek karara bağlandı.

Adana YEİP koordinatörü Muhal İkikardeş toplantıya ve platforma yönelik görüşlerini şu şekilde aktardı:
“CEİDizler Projesi kapsamında hazırlanacak olan Adana toplumsal cinsiyet eşitliği izleme raporunun hazırlık sürecinde aylık yaptığımız yerel izleme platformu toplantısının ilki Seyhan Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu toplantıda izleme çalışmamızın hazırlıkları ve izleyeceğimiz strateji konuşuldu. Bunun yanı sıra platform bileşeni Sosyal Fabrika Sürdürülebilir Kalkınma Derneği desteği ile sosyal medyayı doğru ve etkili kullanma eğitimi verildi. Toplumsal cinsiyet eşitliği göstergeleriyle nasıl savunuculuk yapabileceğimizi, kamuoyunu harekete geçirebilecek görsel kullanımı, yazı ve post hazırlama tekniklerini öğrendik. Bu eğitim, hak temelli izleme yapan, toplumsal cinsiyet eşitliği izleme çalışmaları yapan örgütler için ciddi farkındalıklar sağladı. Öncelikle yereldeki STK’lar sosyal medyayı doğru kullanmadıklarını, eksik ve hatalı uygulamalar yaptıklarını gördüler. Çalışmalarını uygun görsel ve yazı ile desteklemeleri gerektiğinin farkına vardılar. Daha önemlisi, sosyal medyanın  savunuculuk yapmak için çok önemli bir mecra olduğunu daha iyi kavradılar.”

Hakkında, CEİD-İzler Proje, Cinsiyet eşitliğine odaklanan sivil toplum örgütlerinin gösterge temelli izleme kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmak; hak temelli izleme yapan örgütlerin cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmalarını sağlamak; yerel yönetimlerin politikalarını oluşturma, uygulama ve izleme süreçlerini toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle sunmalarını desteklemek ve her alanda cinsiyet eşitliğine ulaşılması için göstergeye dayalı cinsiyet eşitliği izleme yaklaşımının sivil örgütler, yerel yönetimler ve kamu tarafından benimsenmesini teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Proje, Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon, Eskişehir, Mersin ve Samsun olmak üzere 9 ilde uygulanmaktadır.