Genç Hayat Vakfı İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Arıyor

Genç Hayat Vakfı, Çocuk İşçiliğini Önleme Programı kapsamında gerçekleştirdiği projede 7 ay boyunca çalışacak Proje İzleme Ve Değerlendirme Sorumlusu arıyor.
Genel Sorumluluklar
 • İzleme ve değerlendirme araçlarını ve veri tabanlarını geliştirmek ve gerektiğinde revize etmek
 • Proje kapsamında saha çalışanları tarafından gerçekleştirilecek veri toplama süreçlerinin kontrolünü sağlamak
 • Veri toplama araçlarının (bilgilerin toplanması, ilk-son testler, formlar vb.) projenin ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi, düzenlenmesi
 • Günlük veri girişini sağlamak
 • MEAL koordinatörüne veri toplama süreçleri ile ilgili düzenli aralıklarla (günlük, haftalık, aylık) raporlama yapmak,
 • Veri analiz çalışmalarına ve istatistiki analizlerin gerçekleştirilmesine destek olmak
 • Proje göstergelerinin düzenli takibini sağlamak
 • Proje kapsamında kullanılan raporlama şablonları ve süreçlerine uygun bir şekilde veri analizi yapmak ve rapor yazmak,
 • Veri toplama, saklama, raporlama süreçlerinin KVKK’ya uygun bir şekilde yürütüldüğünden emin olmak,
 • İzleme ve değerlendirme süreçleri dışında öğrenme ve şikayet ve geri bildirim süreçlerinde aktif olarak sorumluluk almak.
 • Veri toplama sürecinde yaşanan zorlukları raporlamak
Aranan Özellikler
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (sosyoloji, antropoloji, psikoloji, eğitim bilimleri, istatistik vb.)
 • İyi derecede İngilizce bilen
 • Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini bilen
 • MS Office araçlarının (özellikle Excel) kullanımına hakim
 • Araştırma yöntemlerine ilgi duyan ve kendini geliştirmeye açık
 • İstatistik bilgisi olan
 • Tercihen SPSS kullanabilen
 • Tercihen dezavantajlı gruplarla çalışma deneyimi olan
 • Tercihen sivil toplum alanında çalışma/gönüllülük deneyimi olan
 • Ekip çalışması motivasyonu yüksek
 • İstanbul dışında çalışma esnekliğine sahip
 • Seyahat engeli olmayan
 • Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilen
Başvuru

İlgilenen adaylar İngilizce özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını 20 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar e-posta konusunda İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu başlığını kullanarak fedile@genchayat.org adresine iletebilirler.