Türkiye’de İklim Medyası (3)
‘İklim Yayıncılığı Savunuculuk Yönüyle Tipik Gazetecilikten Ayrılıyor’

'Bütün yayınların iklimi önceliklendirmesi, gazetecilerin iklim odaklı düşünmesi, eyleme geçmesi gerekecek'. İklim Gazetesi’nden Merve Kara Kaşka, iklim yayıncılığı ve haberciliğinin önemini vurguluyor ve iklim haberciliğinin savunuculuğu içermesi nedeniyle tipik gazetecilikten farklılaşarak sivil topluma yaklaştığını belirtiyor.

İklim Gazetesi’nin gazetecilik anlayışı, yayıncılığın ve tüm alışkanlıkların yeniden düşünülmesi gerektiği ön kabulü ile şekilleniyor. Yayının sloganı “iklim krizi ve sürdürülebilirlikle şekillenen yarına dair yayın”. İklim Gazetesi, iklim krizi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir başlıklarında özel içerikler hazırlıyor.

Her hafta Haftanın Haber Hasatı adlı yayını çıkarıyor. Ayrıca okur katılımını ve okurun yayına yön vermesini hedefleyen İklim Pozitif ile ortak yayın yapıyor. Yayın, içeriğinin doğa ve insan öncelikli olmasını önceliyor; yanı sıra formatın da sürdürülebilir olması için gayret ediyor. İklim gazetesi kendi karbon ayak izini de hesaplıyor ve yenilenebilir kaynakları önceliklendiriyor. Bağlı olduğu ilkeler doğrultusunda, yeşil sunucu hizmeti alarak web sitesini şekillendiriyor.

Türkiye’de ‘İklim Medyası’ adlı dosyamızın üçüncü içeriğinde İklim Gazetesi kurucusu Merve Kara Kaşka ile iklim alanındaki medyayı ve İklim Gazetesi’nin iklim haberciliğinde nasıl bir rol üstlendiğini konuştuk.

‘Doğa ve Yaşam Öncelikli Olan Bir Medya Girişimiyiz!’

İklim Gazetesi kendisini nasıl tanımlıyor? Misyonunuzu nasıl tarif edersiniz?  

İklim Yayıncılığı Savunuculuk Yönüyle Tipik Gazetecilikten Ayrılıyor’İklim gazetesi, Türkiye’de iklim yayıncılığı alanında bilimsel bilgiye ve verilere erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan karbon negatif bir yayın. İklim krizi, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi konularında geniş okumalar, araştırmalar, girişimler ve röportajlar yayımlıyor. Haftanın önemli gelişmeleri ise Haftanın Haber Hasatı ile iklim pozitif etkileşim bülteninde yer alıyor. Bu sayede yavaş haberciliğe yer açıyor. Kardan çok doğa ve yaşam öncelikli olan bir medya girişimiyiz.

Kurum olarak sizi, iklim alanında içerik üreten diğer mecralardan, farklı kılan nedir?

İklim yayıncılığı ekosisteminde rekabetten çok dayanışma esaslı çalışıyoruz. Bu ekosistemde eksik gördüğümüz noktaları doğa ve yaşam öncelikli bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz.

Türkiye’de iklim alanında uzmanlaşan ya da iklim konusunda içerik üreten yeterli seviyede medya organı var mı?

Hayır, yok. Sadece iklim krizi kelimelerinin geçtiği haberlerden ziyade, yayımlanan haberlerin büyük çoğunluğu iklim krizine sebep olan bakış açısını her gün yeniden kuruyor. Ama şunu biliyoruz ki iklim er ya da geç tüm iş kollarını dönüştürecek ve bütün yayınların iklimi önceliklendirmesi, gazetecilerin iklim odaklı düşünmesi, eyleme geçmesi gerekecek. Bu, ne kadar erken gerçekleşirse, o kadar az zararla dönmüş olacağız.

İklim alanında haber yapmak içerik hazırlamak sizce çözüm gazeteciliği olarak da değerlendirilebilir mi?

İklim Yayıncılığı Savunuculuk Yönüyle Tipik Gazetecilikten Ayrılıyor’İklim krizine uyum sürecinin haberleştirilmesi bağlamında yayımladığımız hikayeler çözüm gazeteciliği kapsamında değerlendirilebilir. Dünya çapında iklim gazeteciliğinin çözüm gazeteciliğiyle buluşması henüz yeni sayılabilecek bir kesişim ancak oldukça kritik. Çünkü kriz haberleri iklim eylemini teşvik etmek için var.  Çözüm hikayeleri bu bağlamda bireyler için yol gösterici, ilham verici olur ve iklim aciliyeti göz önüne alındığında haber değeri vardır.

 İklim Yayıncılığında Rekabetten Çok Dayanışma Esaslı Çalışıyoruz’

İklim alanında çalışan STK’lar ile iş birliği ve iletişim çalışmalarınız var mı? Sivil toplumu, yayın politikanızın şekillenmesinde ve içeriklerin oluşmasında ne ölçüde sürece dahil ediyorsunuz?  

İklim yayıncılığı tipik gazetecilikten savunuculuk yönüyle ayrılıyor ve STK’lara yakınsıyor. Bu yüzden bizim öncelikli paydaşlarımız arasında ekoloji alanında çalışan STK’lar var. Şu aşamada çalışma ve kampanyalarını haberleştirerek katkıda bulunuyoruz ancak çözüm gazeteciliği yaklaşımını bir adım ileri götürerek birlikte çalışmalar yapmak da istiyoruz.

İklim ve ısınma küresel buna karşın etkileri ve mücadelesi yerel. İklim haberciliğinin bu ikisi arasında çok iyi bir denge tutturması gerekiyor.

İklim haberlerinde ağırlıklı olarak Batı merkezli ve büyük kent odaklı içerik oluşturulduğunu düşünüyor musunuz? Doğu’dan (Batı-Kuzey ülkeleri dışında kalan ülkeler) ve Anadolu’nun küçük kentlerinden iklim ile ilgili içeriklerin oluşturulması ve okurun ilgisine sunulması güç mü?

İklim Yayıncılığı Savunuculuk Yönüyle Tipik Gazetecilikten Ayrılıyor’İklim ve ısınma küresel buna karşın etkileri ve mücadelesi yerel. İklim haberciliğinin bu ikisi arasında çok iyi bir denge tutturması gerekiyor. İngilizce basının hegemonyasının yanında, Anadolu’nun küçük kentlerinin erişilmezliği işimizi oldukça zorlaştırıyor. Bunun için iş birliği içinde geliştireceğimiz araçlarla, dayanışmayla çalışmamız gerekiyor. Bu, tüm iklim yayıncılarının ortak çalışabileceği bir konu.

Gençler, iklim krizinin aciliyetini daha iyi idrak etti.

 

Kuşaklar arasında iklim konusunda bir fark görüyor musunuz? Z kuşağının iklim krizine ilgi ve farkındalığı yüksek denebilir mi?

Gençlerin, iklim krizinin aciliyetini daha iyi idrak ettiğini gözlemliyoruz. Türkiye’den yaklaşık 200 gencin katılımıyla yaptığımız bir çalışmada, geçlerin yüzde 93’ü aktif bir şekilde iklim kriziyle mücadele ettiğini belirtiyordu.

Ayrıca gençler iklim krizinin medyada görünürlük sorunu olduğunun da farkındalar. Ancak gençler için daha fazla alan açabiliyor olmamız, iklim krizine uyumun tüm gelecek senaryolarına dahil edildiği düşünce biçimlerini gençlerle birlikte geliştirmemiz gerekiyor.

Türkiye’de İklim Medyası adlı dosyanın diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.