Yeşil Politika Okulu Başvuruları Açıldı!

Yeşil Düşünce Derneği'nin düzenlediği Yeşil Politika Okulu 9 Eylül-25 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Son başvuru tarihi 30 Ağustos 2021.
Yeşil Politika Okulu Nedir?

Yeşil Politika Okulu günümüzün toplumsal ve politik tartışmalarını yeşil düşünce ve yeşil politika temelleri üzerinden ele almak amacıyla oluşturulan bir eğitim programı. Çağımızın ekolojik, ekonomik ve toplumsal krizlerini anlamlandırmak ve efektif çözüm yollarına kolektif bir anlayışla erişebilmek için önemli bir fırsat.

Program İçeriği ve İşleyişi 

Yeşil politika, yaşamın tüm alanlarına dair çeşitlilik, eşitlik, demokrasi ve haklar meselelerini bütüncül bir politik perspektifle ele alır. Dolayısıyla ele alınacak konular, iklim krizi ve Türkiye’nin iklim politikalarından doğa korumacılık anlayışına LGBTİQ+ ve kadın haklarından çocuk ve engelli haklarına ve kent politikalarına kadar kapsamlı bir çerçevede  tartışılacaktır. Eğitim programında yer alan konu başlıkları alanında uzman eğitimcilerin yürütücülüğü ile çevrim içi ortamda hayata geçirilecek.

Başvuruya Dair

Yeşil Politika Okulu yukarıda çizilen çerçeveye dair öğrenme merakı olan, yeşil hareketin güçlenmesi ve yaygınlaşması için çalışma enerjisine sahip bireylerin başvurusuna aşağıdaki kriterler doğrultusunda 30 Ağustos gece yarısına kadar açık;

  • Çevrim İçi Eğitim Programı süresince haftada 4 gün gerçekleşecek ve haftalık ortalama 8 saat ayırmayı gerektirecek derslere aktif katılım sağlamak (Program boyunca zorunlu haller koşuluyla en fazla 2 derste yer almama durumu kabul edilebilecektir. (Dersler hafta içi akşam saatlerinde gerçekleşecektir.)

Çevrim içi Eğitim Programı süresince verilecek gerekli okumaları ve ödevleri yapmak, online canlı derslere ve mentor gruplarına katılım sağlamak.

  • Eğitim kapsamında oluşturulacak çalışma gruplarından birinde yer almak ve her hafta dersler dışında düzenli olarak gerçekleşecek çalışma grubu görüşmelerine aktif katılım sağlamak, program sonunda mentorlerin de desteği ile bir çıktı oluşturmak. (Mentorler ve proje ekibi koordinasyonu ile)
  • Program sonrası yeşil hareketin yaygınlaşması için program ekibi ile çalışmaya devam etmek.

Bu kapsamda;

  • yerelde politik ve ekolojik mücadele alanlarında aktivizm yapan ve yapma motivasyonu olan kişiler,
  • kimlikleri sebebiyle ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz alan kişiler,
  • yeşil politika perspektifini çalışma alanları, bulunduğu örgüt ya da yerelde yaygınlaştırmak isteyen kişiler programa başvurabilirler.
Başvuru 

Programa buradan başvurabilirsiniz.

Programın takvimine ve detaylara ise bağlantıdan ulaşabilirsiniz.