Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği İnsan Kaynakları Uzmanı Arıyor

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, İnsan Kaynakları Uzmanı arıyor. Son başvuru tarihi 9 Ağustos 2021.
 • Bölüm: Mali İdari İşler
 • Pozisyon: İnsan Kaynakları Uzmanı
 • Kime Rapor Eder: Mali İdari İşler Koordinatörü
 • Kim Rapor Eder: Ofis Asistanı
Temel Sorumluluklar 
 • Derneğin stratejileri doğrultusunda; organizasyonel yapının kurulması çalışmalarını koordine etmekten, insan kaynağı sayısının, oluşumunun ve gelişiminin sağlanmasından ve personel işlemlerinin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesinden,
 • Stratejik insan kaynakları yönetiminin yerleşmesi, yaygınlaşması için çalışanların kurum kültürü, strateji, hedefler ve yasal gereklilikler doğrultusunda yönlendirilmesinden, takibinden
 • Personel disiplini konusunda prosedürler ile saptanmış kuralları uygulatmak, çalışanlara işyeri kurallarını iletmek ve bu kuralları benimsetmek, personel çalışma saatlerini düzenlemek ve kontrolün sağlanmasından,
 • Personel yönetmeliğinin ve iş sözleşmelerinin ilgili tüm kanunlar açısından güncellenmesinden ve yürürlüğe konmasından,
 • Görev tanımlarının, agi formu ve iletişim bilgilerinin yılda bir kez güncellenmesi ve özlük dosyalarına eklenmesinden,
 • Seçme ve yerleştirme sürecinde ilan hazırlama, yayınlama, görüşmelerin koordinasyonunu sağlama işlemlerini koordine etmekten, oryantasyon / işe uyum eğitimlerinin organizasyonundan,
 • Deneme süreleri, aylık ve yıllık değerlendirmelerin koordinasyonundan,
 • Eğitim ve Geliştirme; Ücret Sistemi Yönetimi; İletişim ve Motivasyon; Organizasyonel Gelişim ve Kariyer Yönetimi alt fonksiyonları için gerekli araç, içerik, standart ve prosedürlerin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanırlığının sağlanması konularında Mali İşler Koordinatörü’ne destek vermekten; Dernek strateji kampı (yaz kampı) ve yatay örgütlenme ve organizasyon yapı geliştirme kampı (kış kampı), ekip wellbeing organizasyonlarının koordinasyon ekipleri ile birlikte yürütülmesi ve organizasyonundan,
 • Etkin performans yönetimini yerleştirmek, hedef bazlı yönetim için gerekli sistemleri kurmak, çalışanların yeterlilik, eğitim/gelişme analizlerini yürütmek, kariyer planlama çalışmalarına girdi olacak bu bilgilerin ayrıntılı ve güncel veri tabanında tutulmasını sağlayarak, eğitim/geliştirme uygulamalarının yürütülmesinden,
 • İş değerlendirme, piyasa ücret araştırması çalışmalarının yapılmasından, sonuçlarının ücret çalışmasına yansıtılmasından, ücret sisteminin kurulmasından,
 • Personel özlük işlerinin yürütülmesinden, Bordro ve SGK işlerinin yasal mevzuata uygun şekilde tamamlanması için anlaşılan firma ile ilişkilerin yürütülmesinden; işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmasından; personel izinlerinin takip edilmesinden (yıllık, hafta sonu çalışmasına karşılık izin vb),
 • Personelin maaş, kıdem, ihbar vb. alacaklarının hesaplanması ve Proje maliyet dağılımlarının yapılmasından;
 • İşveren maliyetleri ve yıllık personel bütçesinin hazırlanmasından,
 • SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesini kapsayan teşviklerin takibinden,
 • Aylık işgücü çizelgelerinin İŞKUR’a bildirilmesinden,
 • Çalışanlarla ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında  gerekli tedbirlerin alınmasından ve bu konuda komiteler oluşturarak çalışanların bilinçlendirilmesini sağlamaktan,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca  tüm verilerin açık rıza ve onaylarının alınmasından, ilgili kişilerin belirlenmesinden, çalışanların bilinçlendirilmesini sağlamaktan,
 • İdari işler uzmanı ile uyum ve koordinasyon ile çalışmaktan,
 • Bölüm yöneticisi tarafından kendisine verilen işleri yapmak ve dernek projelerine destek vermekten sorumludur.
Adaylarda Aranan Nitelikler
 • Tam zamanlı çalışacak,
 • Üniversitelerin ilgili lisans ya da yüksek lisans bölümlerinden mezun,
 • En az 3 yıl benzer alanda iş deneyimi olan,
 • Orta seviyede İngilizce bilen,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) ve Gmail ve Google Drive uygulamalarını çok iyi derecede kullanabilen,
 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarında görev almış  ve STK bünyesinde çalışma konusunda deneyimli olan,
 • Dernekler mevzuatında insan kaynakları ile kısımlara hakim
 • Tercihen Bütçe, maaş ve kıdem tazminatı hesaplama alanında deneyim sahibi olan,
 • Etkili sunum yapabilen
 • Hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini anlayabilme becerisine sahip olan,
 • Dernek ilkelerine ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Yatay örgütlenmiş kurumlarda deneyimi olan,
 • Uzaktan disiplinli çalışmaya uyum gösterebilecek,
 • İstanbul’da ikamet eden.
Başvuru
 • Adaylar, Türkçe özgeçmişlerini, bir paragrafı geçmeyen başvuru motivasyonlarını ve iş örneklerini konu satırında “İnsan Kaynakları Uzmanı İş Başvurusu” yazarak isbasvurusu@cinselsiddetlemucadele.org adresine iletebilirler.
 • Son başvuru tarihi 9 Ağustos 2021, saat 18.00.