Pozitif Yaşam Derneği Koruma Sorumlusu Arıyor

Pozitif Yaşam Derneği, İstanbul'da görev alacak Koruma Sorumlusu arıyor. Son başvuru tarihi 25 Ağustos 2021.
Temel Aktiviteler ve Sorumluluklar
 • Çağrı merkezine ya da doğrudan hizmet birimine başvuran Türkiye’de yaşayan LGBTİ, seks işçisi ve HIV ile yaşayan mülteci ve sığınmacılara bireysel destek vermek ve grup danışmanlığı sağlamak,
 • Mültecilerin yasal ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını tanımlayarak bu ihtiyaç ve problemlere yönelik ortak çalışmayı ve takibi gerçekleştirmek,
 • Yararlanıcıların hukuki, sağlık, eğitim vb. sorunlarının çözümü için resmi ve özel kurumlarla çözüm odaklı iletişime geçmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
 • Hassas vakaların takibini ve düzenli raporlamasını yürütmek,
 • Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve gerektiği anlarda işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek,
 • Hedef gruba yönelik mevcut toplumsal kaynakların tespitini yaparak yararlanıcıların bu kaynaklardan yararlanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Yararlanıcıların ihtiyaçları dahilinde ofis sorumlusu ve diğer ekip üyeleri ile koordinasyon içerisinde farkındalık yaratma aktiviteleri ve bilinçlendirme oturumları düzenlemek,
 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek,
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve katılım sağlamak,
 • Koruma alanında gerçekleşebilecek değişiklikler / yeni düzenlemelerle ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik eğitim, barınma, sağlık, sosyal yardımlar, koruma mekanizmaları ve diğer hizmetlere erişim ve benzeri konularda yayınlanacak / kullanılacak belge, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek sunmak,
 • Proje kapsamında çalışan diğer sosyal hizmet uzmanları ile koordinasyon içerisinde hareket etmek,
 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörüyle iletişim halinde olarak yapmak,
 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek,
 • Gerekli olması halinde hizmet birimi bulunmayan illere seyahat ederek yerinde vaka takibi yapmak veya hizmet birimi bulunan illerde proje kapsamında görevli sosyal hizmet uzmanıyla koordineli olarak vaka takibini gerçekleştirmek.
Aranan Nitelikler
 • Üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinden mezun olmak.
 • En az 2 yıllık alanda iş deneyimi.
 • MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen.
 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce seks işçiliği, kadınlar ve / veya LGBTİ ve HIV alanlarında sosyal çalışmacı olarak hizmet sunmuş olmak, vaka yönetimi yapmış olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir.
 • Farsça, Arapça, İngilizce dillerden birini bilmek tercih sebebidir.
 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.
 • Seyahat engeline sahip olmamak.
 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.
 • Etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.
 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.
 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.
Başvuru

İlgili adayların, Türkçe ya da İngilizce motivasyon mektuplarını “KorSor-İST” konu başlığını kullanarak ik@pozitifyasam.org adresine göndermeleri gerekiyor.