Pozitif Yaşam Derneği Ekip Arkadaşları Arıyor

Psikolojik Danışman 
Psikolog, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 6 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, 09.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde çalışacaktır. Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir. Psikolog hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir. Temel Görev ve Sorumluluklar
 • Çağrı merkezine ya da doğrudan hizmet birimine başvuran Türkiye’de yaşayan LGBTİ, seks işçisi ve HIV ile yaşayan mülteci ve sığınmacılara bireysel ve grup temelli psikolojik destek sunmak, Mültecilerin psiko-sosyal sorunlarını ve ihtiyaçlarını tanımlayarak bu sorun ve ihtiyaçlara yönelik ortak çalışmayı ve takibi gerçekleştirmek,
 • Hassas vakaların gerekli yerlere yönlendirilmesini sağlamak ve takibini yapmak,
 • Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve gerektiği takdirde gerektiği anlarda işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu paydaşların haritalamasını güncellemek,
 • Yararlanıcıların ihtiyaçları dahilinde farkındalık yaratma aktiviteleri düzenlemek, gerektiğinde sosyal hizmet uzmanları, avukatlar ve ilgili paydaşlara verilecek eğitimlerde içerik desteği, teknik destek vermek, eğitimci olmak,
 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek,
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve katılım sağlamak,
 • Psikososyal destek alanındaki güncel gelişmeler ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik psikososyal destek ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak,
 • Proje kapsamında çalışan diğer psikososyal destek uzmanları ile koordinasyon içerisinde hareket etmek,
 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörüyle iletişim halinde yapmak,
 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek.
Aranan Nitelikler
 • Üniversitelerin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik konulu bölümlerinden mezun olmak.
 • Minimum 2 yıllık profesyonel deneyim, sivil toplumda ve tercihen insani yardım alanında alan deneyimine sahip olmak,
 • Arapça veya Farsça bilmek tercih sebebidir.
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek.
Ek Yetkinlikler
 • Klinik psikoloji sağlık ya da travma yüksek lisans programlarından birini tamamlamış olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 • HIV, LGBTİ, seks işçiliği veya toplumsal cinsiyet alanlarında bilgi sahibi olmak, sosyal çalışmacı olarak hizmet sunmuş olmak, vaka yönetimi yapmış olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir.
 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olmak.
 • Seyahat engeline sahip olmamak.
 • Stresle baş etme becerisi yüksek, iletişimi güçlü olmak.
 • Etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.
 • Ekip çalışması yapabilmek.
 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.
Adayların, Türkçe ya da İngilizce öz geçmiş ve bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunu, e-postanın konu satırında PSKDANESK0722 yazmak üzere insankaynaklari@pozitifyasam.org adresine göndermesi gerekiyor. Detaylı bilgi için tıklayın.
Koruma Sorumlusu
Sosyal hizmet uzmanı, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 6 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, 09.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde çalışacaktır. Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir. Sosyal hizmet uzmanının hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir. Temel Görev ve Sorumluluklar
 • Çağrı merkezine ya da doğrudan hizmet birimine başvuran Türkiye’de yaşayan LGBTİ, seks işçisi ve HIV ile yaşayan mülteci ve sığınmacılara bireysel destek vermek ve grup danışmanlığı sağlamak,
 • Mültecilerin yasal ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını tanımlayarak bu ihtiyaç ve problemlere yönelik ortak çalışmayı ve takibi gerçekleştirmek,
 • Yararlanıcıların hukuki, sağlık, eğitim vb. sorunlarının çözümü için resmi ve özel kurumlarla çözüm odaklı iletişime geçmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
 • Hassas vakaların takibini ve düzenli raporlamasını yürütmek,
 • Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve gerektiği anlarda işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek,
 • Hedef gruba yönelik mevcut toplumsal kaynakların tespitini yaparak yararlanıcıların bu kaynaklardan yararlanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Yararlanıcıların ihtiyaçları dahilinde ofis sorumlusu ve diğer ekip üyeleri ile koordinasyon içerisinde farkındalık yaratma aktiviteleri ve bilinçlendirme oturumları düzenlemek,
 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek,
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve katılım sağlamak,
 • Koruma alanında gerçekleşebilecek değişiklikler/yeni düzenlemelerle ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik eğitim, barınma, sağlık, sosyal yardımlar, koruma mekanizmaları ve diğer hizmetlere erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek sunmak,
 • Proje kapsamında çalışan diğer sosyal hizmet uzmanları ile koordinasyon içerisinde hareket etmek,
 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörüyle iletişim halinde olarak yapmak,
 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek.
 • Gerekli olması halinde hizmet birimi bulunmayan illere seyahat ederek yerinde vaka takibi yapmak veya hizmet birimi bulunan illerde proje kapsamında görevli sosyal hizmet uzmanıyla koordineli olarak vaka takibini gerçekleştirmek.
Aranan Nitelikler
 • Üniversitelerin sosyal hizmet lisans bölümlerinden mezun olmak.
 • Minimum 2 yıllık profesyonel deneyim, sivil toplumda ve tercihen insani yardım alanında alan deneyimine sahip olmak.
 • Arapça veya Farsça bilmek tercih sebebidir.
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek.
Ek Yetkinlikler
 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce seks işçiliği, kadınlar ve/veya LGBTİ ve HIV alanlarında sosyal çalışmacı olarak hizmet sunmuş olmak, vaka yönetimi yapmış olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir.
 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olmak.
 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan, ekip çalışması yapmaya müsait olmak.
 • Buraya etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.
 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.
Adayların Türkçe ya da İngilizce öz geçmiş ve bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunu, e-postanın konu satırında SHU0722 – (Başvurulan şehir) yazmak üzere insankaynaklari@pozitifyasam.org adresine göndermeleri gerekiyor. Detaylı bilgi için tıklayın.

İlgili İçerikler