Sivil Toplum ve Kamu Politika Yapım Sürecinde Bir Arada!

30 Haziran 2021
“Türkiye’de Politika Yapım Sürecinde Sivil Toplumun Yasal ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi” Projesi Açılış Toplantısı gerçekleştirildi. Proje ile kamu ve sivil toplumun politika yapım sürecinin güçlenmesi için bir araya gelmesi hedefleniyor.

AB-Türkiye ilişkilerinin en dinamik boyutu olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) altında Sivil Toplum Sektörü Programı kapsamında finanse edilen, alanının tek sivil toplum kuruluşu olan Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED) tarafından yürütülen “Türkiye’de Politika Yapım Sürecinde Sivil Toplumun Yasal ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi” Projesi Açılış Toplantısı 29 Haziran 2021 tarihinde kamu, STK ve özel sektör temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Proje, politika oluşturma alanında faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarının örgütsel ve kamusal kapasitelerini geliştirmek, aralarındaki iş birliğini güçlendirmek, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde karar alma süreçlerine katılımlarını teşvik etmek için yola çıktı.

14 ay boyunca sürecek olan proje, ülkemiz için savunuculuk, danışma ve paydaş katılımını teşvik eden mevzuat hazırlama süreçlerinin ulusal bir çerçevede sunulmasını, belirli bir savunuculuk mevzuatı hakkında kamusal tartışmanın başlatılmasını, KİYED ve diğer STK’ların politika savunuculuğunun, teknik becerilerinin ve kapasitesinin geliştirilmesini hedefliyor.

Türkiye’de Politika Yapım Sürecinde Sivil Toplumun Yasal ve Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programı’nın üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği aldı.

İlgili Yazılar

Tüm Haberler