Tohum Otizm Vakfı Savunu ve İletişim Uzmanı Arıyor

Tohum Otizm Vakfı, Savunu ve İletişim Uzmanı arıyor. Son başvuru tarihi 9 Haziran 2021.
Temel Nitelikler
 • Üniversitelerin iktisadi, idari, sosyal bilimler, iletişim veya eğitim fakültelerinden mezun,
 • Sivil alana duyarlı, eğitim, sağlık, engellilik, çocuk politikaları ve savunuculuk alanlarından en az birinde tecrübeli,
 • Politika geliştirme süreçlerini destekleyici şekilde kamu kurumları ve kamunun işleyişi hakkında bilgi sahibi,
 • İleri derecede Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü ifade becerisi sahibi,
 • Microsoft Outlook, Word ve Excel, Google Drive, Zoom ve diğer belge paylaşım sistemleri dahil olmak üzere ofis ve iletişim yazılımlarında yeterlilik gösteren,
 • Sosyal medya yönetimi ve içeriği geliştirme konusunda bilgi ve deneyime sahip,
 • Kurumsal iletişim ve görünürlük stratejisi hazırlama konusunda çalışma deneyimine sahip olan,
 • Dijital içerik geliştirme, web site yönetimleri ve sosyal medya yönetimi gibi alanlarda tecrübeli ve bu alanlardaki trendleri takip eden,
 • Şehirlerarası seyahat etmeye engeli olmayan,
 • İstanbul’da ikamet eden.
İş Tanımı
 • Vakfın stratejik planı ve savunu hedefleri doğrultusunda savunu planı hazırlayarak tüm uygulama süreçlerini (kampanya, izleme, planlama, organizasyon, bütçeleme, içerik oluşturma, raporlama vb.) hayata geçirmek ve politika önerileri geliştirmek.
 • Proje hedeflerinin ve çıktılarının yaygınlaşması için gereken çalışmaları yapmak.
 • Günlük haber takibi yaparak, önemli gelişmeleri ve bu gelişmelerle ilgili aksiyon önerilerini kurum içi ilgili kişi ve birimlerin dikkatine sunmak.
 • Sosyal medya hesapları, web sayfası ile ilgili geliştirme ve güncelleme çalışmalarını yapmak.
 • Proje çıktılarının tanıtımı için sürekli yeni ve yaratıcı kanallar öngörmek ve var olanların etkinliğini sağlamak.
 • Kurumsal kimlik standartlarının ve iç-dış iletişim konusunda gerekli olan standart ve prosedürlerin oluşturulmasını ve hayata geçirilmesini sağlamak.
 • Kurum içi ve dışı iletişim faaliyetleri kapsamında düzenlenen organizasyon, etkinlik, toplantı ve diğer halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmek.
 • Reklam ajansı ve dijital ajans başta olmak üzere hizmet alınan üçüncü partiler ile verimli, düzenli ve sağlıklı çalışacak iş süreçlerini, iş akışını kurgulayarak, yürütmek.
 • Kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında tüm editoryal çalışmaları hazırlamak ve bu çalışmalarla ilgili olarak üçüncü partilerle birlikte iş süreçlerini yürütmek.
 • Kurumsal Dergi; Faaliyet Raporu; İç ve Dış Mektupları; Basın Bültenleri; Web sitesi; Kurumsal Resmi İlanlar ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Basın yayın alanında faaliyet gösteren gazete, dergi, yayınevi ve benzeri kuruluşlarla iletişimi sürdürmek, telif hakları, izin belgeleri gibi konulardaki iş süreçlerini takip etmek.
 • Görevlendirildiği projede gerekli çalışmaları iş planı ve bütçe doğrultusunda takip etmek ve raporlarını hazırlamak
Başvuru

Adayların “Savunu ve İletişim Uzmanı” referans koduyla öz geçmişlerini ik@tohumotizm.org.tr adresine göndermeleri gerekiyor.