Farkında Mısın Projesi Başladı

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı’nın (İNSEV) İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı kapsamında yürüteceği Are You Aware? Farkında mısın? Projesi açılış toplantısı ile başladı. Proje ile diş protez laboratuvarlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından iyileştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Diş Tekniyenleri Derneği ortaklığıyla yürütülmekte olan projenin açılış toplantısı online olarak yapıldı. Toplantı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi ve İNSEV Genel Başkanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Ardından sırasıyla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Yandal Eğitim Programı Sorumlusu Prof. Dr. Sevgi Canbaz, AB Türkiye Delegasyonu Sosyal Politikalardan Sorumlu Sektör Yöneticisi Mehmet Caner Demir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıllı söz aldı.

İstanbul’da faaliyet gösteren diş protez laboratuvarlarında mevcut durumun iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmesi, ihtiyaçların belirlenmesi, model geliştirilmesi ve sektörü iyileştirme çalışmaları kapsamında öneri belgesi niteliğinde bir yol haritasının hazırlanması projenin temel faaliyetlerini oluşturuyor. Diş protez laboratuvarlarında silikozis başta olmak üzere iş ve meslek hastalıklarının önlenmesi, sektörde bir dönüşüm ve kamuoyu farkındalığı oluşturulması hedeflenen proje, 16 ay sürecek. Sektörün sorunları ve çözüm önerilerine yönelik yürütülecek çalışmalar kapsamında; bir mevcut durum analizi raporunun hazırlanacağı, hedef grubu oluşturan işçi ve işverenlere eğitimler uygulanacağı, belirli kriterleri karşılayan 8 laboratuvara iyi uygulama örneği olarak donanım sağlanacağı proje koordinatörü Deniz Özdikmenli tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantının son bölümünde İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, silikozis başta olmak üzere gerekli önlemler alınmadığında sektör çalışanlarının sıklıkla karşılaştığı meslek hastalıkları, geliştirilmesi gereken mesleki standartlar hakkında katılımcılara bilgi aktardı. Projenin Danışma Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Nuray Özgülnar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bu projeye destek veriyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İstanbul Diş Teknisyenleri Derneği Başkanı Cemal Çiçek ise bu projenin tüm sektör için bir fırsat olduğu, bu yolda işçi, işveren, STK, devlet hep birlikte hareket etmenin önemli kazanımlara vesile olacağına vurgu yaptı.

İlgili Yazılar

Tüm Haberler