Cezasızlıkla Mücadele Okulu Başvuruları Başladı

Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı, ağır insan hakları ihlallerine karşı alanda çalışan avukatların daha donanımlı ve etkili bir şekilde mücadele edebilmesine yardımcı olmak amacıyla 22-23-24 Nisan 2021 tarihleri arasında online eğitim programı düzenliyor. Son başvuru tarihi 19 Nisan 2021.

Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı, geçmişte işlenen ağır insan hakları ve insanlığa karşı suçların ortaya çıkarılması konusunda çalışmalar yapan İHD, TESEV, Adalet, Hakikat ve Hafıza Merkezi, Diyarbakır Barosu, Batman Barosu, Şırnak Barosu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Yurttaşlar Derneği, Uluslararası Af Örgütü, Human Rights Watch, Adli Tıp Uzmanları Derneği, AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi tarafından 2013 yılında oluşturuldu. Ağ, cezasızlık alanında çalışmalar yapan insan hakları örgütleri, baroların insan hakları merkezleri ile bireysel avukatlardan oluşuyor.

Eğitim İçeriği

Cezasızlıkla mücadele eğitimi 11 eğitim modülünden oluşuyor:

 • Cezasızlık kavramını uluslararası ceza hukukunun ortaya çıkışı ve gelişimi üzerinden anlamak
 • Ağır insan hakları ihlalleri kavramı ve uluslararası ceza hukuku ile insancıl hukuku ile ilişkisi
 • Cezasızlık ve devletin genel yükümlülükleri
 • Cezasızlık ve etkili başvuru yolu hakkı
 • Cezasızlık ve ihlal mağdurlarının giderim hakkı
 • Ağır insan hakları ihlallerini soruşturma yükümlülüğü
 • Ağır insan hakları ihlali fail(ler)ini yargılama ve cezalandırma yükümlülüğü
 • Yargılama ve cezalandırma yükümlülüğüne özgü ceza usul sorunları
 • Hakikat Hakkı
 • Türkiye’nin ceza adaleti sisteminde cezasızlık kültürünü besleyen yapısal sorunları anlamak
Başvuru Kriterleri

İnsan hakları alanında çalışan ya da ceza hukuku ağırlıklı çalışmakla birlikte insan hakları hukuku bilgisini geliştirmenin mesleki gelişimine katkısı olacağına inanan, asgari iki yıllık avukatlık deneyimine sahip ve halen aktif avukatlık yapan adaylar programa kabul edilecek.

Cezasızlıkla Mücadele Eğitimi 

Eğitimler Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek.

Eğitim programının 22-23-24 Nisan 2021 tarihleri arasında 3 gün boyunca gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Programa katılım, bu tür eğitimlerin niteliği ve etkileşimli gerçekleştirme hedefi doğrultusunda 25 kişi ile sınırlandırıldı.

Katılımcıların Belirlenmesinde Gözetilecek Ölçütler 
 • Katılımcıların seçiminde, yaş, mesleki deneyim, cinsiyet/cinsel yönelim/cinsiyet kimliği dağılımı ve ülkenin değişik bölgelerinde alanda çalışan avukatların ihtiyaçları arasında denge kurulmasına önem verilecek. Özellikle kadınlar, LGBTİ+, çocuklar, Romanlar, engelliler gibi kırılgan gruplarla çalışanların, başvurusunda bunları belirtmesi bekleniyor.
 • Katılımcı seçiminde adayların insan hakları alanında asgari bir bilgi temeline sahip, alanda çalışma iradesi, adanmışlık ve istekliliği belirleyici ölçütlerden birisi olacak.
 • Katılımcı seçimi yukarıdaki ölçütleri de dikkate alarak ayrımcılık içermeyecek şekilde gerçekleştirilecek.
Katılımcılardan Beklentiler
 • Cezasızlıkla Mücadele Eğitimimi Programı’nın amacına ulaşabilmesi bakımından, eğitimler boyunca bilgisayarın karşısında bulunmanız ve kameranızı kapatmamanız talep ediliyor.
 • Eğitim programına kabul edilenlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Buna karşın katılımcılardan programa tam ve aktif katılım bekleniyor.
Başvuru

Başvuru Formu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2021

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.