Hayvan Hakları Yasama ve İzleme Delegasyonu:
“Hak Kapsamına Ters Tekliflerin Karşısındayız”

Hayvan Hakları Yasama ve İzleme Delegasyonu'ndan yapılan açıklamada 'hak kapsamına ters' bir yasa teklifine karşı olunduğu vurgusuyla, "Hayvanlara karşı her türlü kötü muamelenin Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasını ve bu fiillere adli para cezası yerine ertelemesiz hapis cezası verilmesini talep ediyoruz." denildi.

Hayvan Hakları Yasama ve İzleme Delegasyonu’ndan yapılan açıklamada, Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’in ulusal basına verdiği demeçlerde TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporu ve toplantılarında konuşulanlara tamamen ters açıklamalar yaptığı belirtildi.

Zengin’in demeçlerinde yasa kapsamında cezaların arttırılacağı ancak hayvana şiddet, öldürme, işkence gibi durumlarda hapis cezasının olmayacağının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, “Zengin’in açıklamasında, evlerde bakılacak hayvanlarla ilgili sayı kısıtlaması getirilmesi asla kabul edilemez. Yerel yönetimlerin görevlerini yapmamalarından kaynaklı olarak, belediyelerin ve insanların elinden kurtarılmış mağdur olmuş hayvanları , evlerinde bakmak “zorunda” kalan vicdanlı insanları cezalandıracak nitelikteki bu değişiklik asla kabul edilemez. Bu yöndeki bir düzenleme, kolluk güçleri ve insanları karşı karşıya getirecek, istenmeyen manzaralar yaşanacak, toplumda infial olacaktır. Cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceği söylense de, mevcut ceza sistemimizde, bunların da özgürlüğü bağlayıcı bir karşılığı olmayacaktır. Hayvan dövüştürenler için öngörülen cezalar da aynı şekilde, 2 yıl altı olacağı için sonucu hapis cezası olmayacaktır.

Hayvana şiddet, öldürme, işkence, cinsel saldırı suçlarına karşılık , suçlunun ceza alacağı hiç bir koşulun oluşturulmadığı, kamuoyundaki hayvan hakları kanunu beklentisine karşı, hayvan hakları savunucuları sadece yapmış olmak için yapılmış bir kanun tasarısı ile baş başa bırakılmıştır.” denildi.
Evlerde Bakılacak Hayvan Sayısı

Zengin’in açıklamasında, evlerde bakılacak hayvanlarla ilgili sayı kısıtlaması da yer alıyordu. Bunun kabul edilemez olduğunu belirten Hayvan Hakları Yasama ve İzleme Delegasyonu, yerel yönetimlerin görevlerini yapmamalarından kaynaklı olarak evinde çok sayıda hayvana bakmak “zorunda” kalan insanları cezalandıracak nitelikteki bu değişikliğin asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceği söylense de mevcut ceza sisteminde, bunların da özgürlüğü bağlayıcı bir karşılığı olmayacak.

Hayvan hakları savunucuları, hayvana şiddet, öldürme, işkence, cinsel saldırı suçlarına karşılık, suçlunun ceza alacağı hiçbir koşulun oluşturulmadığı, kamuoyundaki hayvan hakları kanunu beklentisine karşı, sadece ‘yapmış olmak için yapılmış’ bir kanun tasarısı ile baş başa bırakıldıklarını belirtiyor.

Hayvanlara karşı her türlü kötü muamelenin Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması ve bu fiillere adli para cezası yerine ertelemesiz hapis cezası verilmesini talep eden hayvan hakları savunucuları, ayrıca hayvanların canice öldürülmesine 6 aydan 4 yıla kadar, eziyet edilmesi halinde ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü beyan edildiğini, düzenlemenin bu hali ile kabulünün mümkün olmadığını söyledi.

Hayvanlara karşı; tecavüz, öldürme, işkence, canavarca hisle gerçekleştirilen ve diğer kasten, taksirle, ya da ihmali davranışlarla işlenen her türlü fiilde yine infaz kanunu göz önüne alınarak alt sınırın minimum 2 yıldan başlayan, üst sınırın da koşullu salıverme müessesine takılmayan, failin cezaevinde ceza çekmesini, topluma yeniden karışmadan önce rehabilite edilmesini amaçlayan bir ceza öngörülmelidir.

Hayvan hakları savunucuları, daha âdil, yaşanılabilir bir dünyanın inşası ve adını hak eden bir kanun için taleplerinin dikkate alınmasını isteyerek, bu maddeler ile sunulan hiçbir kanun teklifini kabul etmeyeceklerini de dile getirdi.