AĞ-DA’dan Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları İçin Video Serisi

AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalara katkı sunmak için bir video serisi hazırladı.

AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan genç akademisyenler ve sivil toplum örgütleri için bir kaynak video serisi hazırladı.

AĞ-DA’nın hazırladığı video içerikleri ve konuları şöyle:

Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarının Epistemolojik Temelleri ve Kuramsal Ayrışmalar 

Eser Köker, farklı kuram ve metodolojilerin karşılaşma, birbirini etkileme biçimleri ile feminist hareketlerin politik yönelimleri arasında bağlantıları, kurmanın tarihsel ve toplumsal bağlamı içerisinde ele alıyor.

Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Metodolojisi 

Eser Köker, toplumsal cinsiyet araştırmalarında metodoloji tartışmalarını ele alıyor.

Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Nicel Veri Toplama Teknikleri 

Melek Göregenli, niteliksel ve niceliksel yöntemlerin farklarını tartışarak, niceliksel yöntemin aşamalarını ve kullanılan teknikleri ele alıyor.

Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Nicel Veri Toplama Teknikleri 2

Melek Göregenli, toplumsal cinsiyet araştırmalarında nicel veri toplama tekniklerini ele alıyor.

Niceliksel Araştırmalarda Verilerin Çözümlenmesi

İnan Özdemir Taştan toplumsal cinsiyet araştırmalarında niceliksel verilerin çözümlenmesinde kodlama, temel istatistik analizleri ve verileri grafik ve tablo olarak aktarma konularını ele alıyor.

İkincil Verilere Erişim ve Bu Verilerin Çözümlenmesi

İnan Özdemir Taştan, toplumsal cinsiyet araştırmalarında ikincil verileri tanıma, bunlara erişme, ikincil verilerle ne tür araştırmalar yapılabileceği ve ikincil verilerle çalışmanın avantaj ve dezavantajları konularını ele alıyor.

Post yapısalcı Feminist Söylem Çözümlemesi

Meral Camcı, söylem çözümlemesi yaklaşımlarına tarihsel ve kuramsal bir giriş yaparak temel kavramları, çalışmaları ve tartışmaları ele alıyor.

Niteliksel Veri Çözümlemesi

İnan Özdemir Taştan, niteliksel verilerin karakteri ve bu verilerin çözümlenmesindeki ana aşamaları (verileri okuma, kodlama, analitik hatırlatma notları yazma, raporlama vd.) hakkında bilgi veriyor.

Veri Çözümlemede İstatistiksel Araçlar

Mustafa Kemal Coşkun, SPSS paket program ile veri girişi ve veri analizi konularını anlatıyor.

Veri Çözümlemede İstatistiksel Araçlar

Mustafa Kemal Coşkun, SPSS paket program ile veri girişi ve veri analizi konularını anlatıyor.

Kamu Bütçesi, Eşitsizlikler ve Toplumsal Cinsiyet

Yelda Yücel, bütçelemenin temellerini, eşitlik ve toplumsal cinsiyet temelli bütçelemenin esaslarını göstergelerle aktarıyor.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

Yelda Yücel, toplumsal cinsiyet duyarlı bütçelemenin nasıl inşa edilebileceğini Türkiye ve Dünyadan örneklerle anlatıyor.