Hayvan Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri İçin Yerel Savunuculuk Rehberi

Yereliz Derneği, Hayvan Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri İçin Yerel Savunuculuk Rehberi hazırladı. Kentleri bizimle paylaşan ve şehir sakini olan hayvanların haklarının nasıl korunabileceğini gösteren rehber, hayvan hakları alanında hak temelli savunuculuk faaliyetleri için gerekli araçları sunmayı hedefliyor.

Yereliz Derneği tarafından hazırlanan rehber, derneğin hazırladığı Kapsayıcı Kentler için Yerel Savunuculuk Rehberleri’nde yer alan diğer tüm rehberler temel olarak Türkiye’de kent hakkı tartışmalarını yeniden canlandırmayı ve dezavantajlı grupların kent haklarına erişimlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Hayvan Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri İçin Yerel Savunuculuk Rehberi ise spesifik olarak, yerel yönetimlerin politika ve uygulamalarını şekillendirmek amacıyla hayvan hakları alanında çalışan STK’ların yürüttüğü savunuculuk faaliyetlerinde faydalanabilecek mekanizmaları, kaynak belgeleri ve dayanak teşkil edebilecek iyi uygulamaları gösteriyor.

Kent yönetişiminde yenilikçi arayışlar ile uluslararası insan hakları gündemini yerelleştirme çabalarının bir araya gelerek, kapsayıcı kentler, insan hakları kentleri, sürdürülebilir kentler, kentsel gündem ve diğer benzer kavramları doğurduklarına dikkat çekilen rehberde, bu tartışmaların kent yaşamının bir parçası olan diğer canlıları da kapsayacak şekilde genişlediği belirtiliyor. Bu çerçevede Yereliz Derneği’nin hazırlamakta olduğu Kapsayıcı Kentler için Yerel Savunuculuk Rehberleri, insanı merkeze koymadan kent ekosistemini bir bütün kabul ederek bu ekosistemin parçası olan tüm canlıların kent içerisinde birlikte yaşayabilme halini savunan, kentte yaşayan tüm canlıların esenliğini artırmayı hedefliyor.

Yereliz Derneği, Hayvan Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri İçin Yerel Savunuculuk Rehberi Kapsayıcı bir kenti yaratmanın faydalanıcı öznelerin haklara erişimde talepkâr ve taleplerinde takipçi olmasıyla mümkün olduğunun hatırlatıldığı rehberde, kent yaşamının bir parçası olan hayvanların ise kendi haklarını savunamadığı için onların hakkını savunma sorumluluğunun insanlara düştüğü kaydediliyor. Buradan hareketle, savunuculuk olarak özetlenebilecek bu sivil toplum yaklaşımını güçlendirmek için üretilen rehber, yerel yönetimlerin politika ve uygulamalarını şekillendirmek amacıyla dezavantajlı gruplar ve STK’lar tarafından yürütülen savunuculuk faaliyetleri için kullanılabilecek mekanizmaları, kaynak belgeleri ve dayanak teşkil edebilecek iyi uygulamaları göstermek ve hak temelli savunuculuk faaliyetleri için gerekli araçları temin etmek için hazırlandı.

Rehber, hayvanların kent hakkını talep ederken dayanak olabilecek uluslararası ve ulusal düzenlemeleri, hayvan hakları savunucularının yaşadıkları sorunları, hayvan dostu bir belediyenin neler yapması gerektiğini, belediyeler ile işbirliği olanaklarını ve Türkiye’de yerel savunuculuk örneklerini kapsıyor.

STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliği olanakları konusunda, Kent Konseyleri Hayvan Hakları Çalışma Grupları, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri, İl Hayvan Koruma Kurulları, Siyasi Partilerin Yerel Yönetim Başkanlıkları düzeyinde yapılacakları ile seçim kampanyaları sırasında yürütülecek savunuculuk faaliyetlerini gösteren rehberde, Türkiye’de bu alanda yürütülen yerel savunuculuk örneklerinden Atlı Fayton Karşıtı Mücadele ve Yaşam Nöbeti, Kısırkaya Toplama Kampına Karşı Kampanya ve Deneysiz Belediye Kampanyası’na rehberde yer veriyor.

Rehbere buradan ulaşabilirsiniz.