Küresel Akıl Derneği Proje Asistanı Arıyor

Küresel Akıl Derneği Proje Asistanı arıyor. Son başvuru tarihi 12 Şubat 2021 saat 17.00.

Eğitim çağındaki genç nüfusun bilim ve teknoloji becerilerini geliştirecek, yaşadıkları toplum hakkında entelektüel birikime sahip olmalarını sağlayacak, dünyadaki gelişmelere uyum sağlamalarını destekleyecek ulusal ve uluslararası çalışmalar düzenleyerek bilim ve teknolojiyi sosyal fayda için de kullanabilen kendine güvenen “Küresel Liderler” oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşu olan Küresel Akıl Derneği, çalışma yeri Ataşehir-İstanbul olan bir Proje Asistanı arıyor.

İşin Tanımı

Proje Müdürünün genel gözetimi ve Proje Teknik Sorumlusunun doğrudan denetimi altında çalışacak olan proje asistanı, Küresel Akıl Derneği tarafından sunulan hizmetler hakkında görünürlük ve farkındalık yaratmak için iletişim ve sosyal yardım faaliyetlerinin geliştirilmesi, uygulanması / organize edilmesinden sorumludur.

Görev ve Sorumluluklar
  • İzleme Değerlendirme
  • Ofis Yönetimi
  • Raporlama
Başvuru

Detaylı bilgi ve başvuru için buraya tıklayabilirsiniz. Son başvuru tarihi 12 Şubat 2021 saat 17.00.