Küresel Akıl Derneği Proje Asistanı Arıyor

Eğitim çağındaki genç nüfusun bilim ve teknoloji becerilerini geliştirecek, yaşadıkları toplum hakkında entelektüel birikime sahip olmalarını sağlayacak, dünyadaki gelişmelere uyum sağlamalarını destekleyecek ulusal ve uluslararası çalışmalar düzenleyerek bilim ve teknolojiyi sosyal fayda için de kullanabilen kendine güvenen “Küresel Liderler” oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşu olan Küresel Akıl Derneği, çalışma yeri Ataşehir-İstanbul olan bir Proje Asistanı arıyor.
İşin Tanımı
Proje Müdürünün genel gözetimi ve Proje Teknik Sorumlusunun doğrudan denetimi altında çalışacak olan proje asistanı, Küresel Akıl Derneği tarafından sunulan hizmetler hakkında görünürlük ve farkındalık yaratmak için iletişim ve sosyal yardım faaliyetlerinin geliştirilmesi, uygulanması / organize edilmesinden sorumludur.
Görev ve Sorumluluklar
  • İzleme Değerlendirme
  • Ofis Yönetimi
  • Raporlama
Başvuru
Detaylı bilgi ve başvuru için buraya tıklayabilirsiniz. Son başvuru tarihi 12 Şubat 2021 saat 17.00.

İlgili İçerikler