Pandemide İşten Ayrılanların ve Tükenmişlik Sendromu Yaşayanların Çoğu Kadın

Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan ve 400 binden fazla katılımcının yer aldığı ve çalışan ebeveynler üzerine yapılmış en kapsamlı araştırma olma özelliği olan çalışma, pandemide işten ayrılanların yüzde 80’inin kadın olduğunu gösteriyor. Araştırma ayrıca çalışan annelerin tükenmişlik yaşama ihtimalinin, çalışan babalara oranla yüzde 28 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

400 binden fazla katılımcının yer aldığı araştırma, çalışan ebeveynlerin yaklaşık yüzde 60’ının pandemi döneminde çocuk bakımı konusunda işverenlerinden destek görmedikleri bulgusuna ulaşıyor.

Çalışan Kadınların Dörtte Biri İşten Ayrılmayı Düşünüyor

Araştırmada dikkat çeken diğer veri, kadınların dörtte birinin COVID-19 nedeniyle daha az stresli bir işte çalışmayı ya da çalışma hayatından tamamen çekilmeyi düşündüğünü gösteriyor. Çalışanlarına yatırım yapan şirketlerin, yüksek inovasyon ve iş verimi sağladıkları için 5,5 kat daha fazla gelir artışı sağladıkları belirlenen araştırmada, çalışan ebeveynlerin tükenmişlik ve stres duygusundan uzak olduklarında işverenlerini başkalarına önerme ihtimalleri 35 kat, işte kalma ihtimalleri 20 kat artıyor. Şirketler tükenmişlik duygusunu azalttığında çalışanlar değişikliklere 12 kat daha hızlı uyum sağlarken, daha verimli olma konusunda 10 kat daha istekli oluyorlar. Çalışan odaklı ve güçlü kurum kültürüne sahip şirketlerde çalışan anne-babaların yüzde 94‘ü şirketlerinden övgüyle bahsediyor.