Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Veritabanı Açıldı!

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi (UNFA) tarafından hazırlanan Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Veritabanı açıldı. Veritabanında, kitaplar, dergiler, raporlar, makaleler, ve eğitim materyalleri gibi pek çok kaynak yer alıyor. Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine Yönelik Birleşmiş Milletler Ortak Programı'nın genel amacı; kız çocuklarını, oğlan çocuklarını ve risk altında bulunan tüm yetişkinleri çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerden ve bu evliliklerin olumsuz sonuçlarından korumak.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi’nin (UNFA) girişimi ve BM ortak programı olarak hizmete sokulan web sitesi Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Veritabanı’nda, kitaplar, dergiler, raporlar, makaleler, eğitim materyalleri, filmler, radyo programları gibi pek çok kaynak Türkçe ve İngilizce dillerinde olarak ayrı olarak tasnif ediliyor.

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine Yönelik Birleşmiş Milletler Ortak Programı, kız çocuklarını, oğlan çocuklarını ve risk altında bulunan tüm yetişkinleri çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerden ve bu evliliklerin olumsuz sonuçlarından korumayı amaçlıyor. Ortak program çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin nedenlerinin ve sonuçlarının belirlenmesini, risk faktörlerinin belirlenip, azaltılması ya da sonlandırılması yolu ile bu sorunun önüne geçebilmek için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini hedefliyor.

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler konusuyla ilgili Türkiye’de üretilmiş ve/veya kullanılmakta olan materyallerin derlendiği Materyal Veritabanı’nın alanda faaliyet gösteren öğrenciler, akademisyenler, gönüllüler, STK’lar, kamu kuruluşları ve diğer tüm ilgililere gerçekleştirecekleri çalışmalar için destekleyici nitelik taşıması öngörülüyor.

Tüm materyallerin kategorize edilmiş listesine ve UNFPA tarafından kapasite güçlendirme çalışmalarına temel teşkil etmesi amacıyla hazırlanan “Türkiye’deki Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilik Çalışmalarına Genel Bakış: Materyal Analiz Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.