Türkiye’nin Yarısına Göre: “İklim Krizi Pandemiden Daha Tehlikeli”

Konda Araştırma ve İklim Haber, “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Pandemi sürecinde yeni soruların eklendiği araştırmanın bulgularına göre, iklim krizinde endişe duyan çoğunluk, iklim değişikliğini COVID-19 virüsünden daha büyük bir tehlike olarak görüyor. Ormanların kesilmesine karşı olan ve yeşil alanların korunmasını savunan çoğunluk, ekonomik toparlanma için tarıma ve yenilenebilir enerjiye yatırımın yapılmasını istiyor.

“Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2020” araştırması, Türkiye toplumunun çevresel hassasiyetlerini gösteren bir algı araştırması. Araştırma Türkiye’de kamuoyunun iklim değişikliği algısını ölçerken aynı zamanda giderek derinleşen iklim krizi hakkındaki görüşleri ortaya koyuyor. Türkiye çapında 3431 kişi ile yüz yüze yapılan anket, pandemi süreciyle artan çevresel farkındalığı da irdeliyor. Pandemi koşullarında toplumun algısını ortaya koyan araştırma raporunda, KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın, İklim Haber Yayın Yönetmeni Barış Doğru’nun ve Kadir Has Üniversitesi’nden Prof.Dr Erinç Yeldan’ın değerlendirmeleri ile çeşitli ekonomistler ve akademisyenlerin görüşleri de yer alıyor.

İklim Haber ve KONDA’nın 2018 yılında yaptığı “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması” toplumun ilk tercihinin güneş enerjisi olduğunu; 2019 yılındaki “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı” araştırması 2018’deki gibi Türkiye toplumunun iklim değişikliğinin gerçekliği ve tehdidin büyüklüğü konusunda mutabık olduğunu göstermişti.

Konda 1

Pandemi koşullarında yapılan 2020 yılı “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2020” araştırmasının öne çıkan temel bulgular şunlar:

Pandeminin Gölgesindeki İklim Krizi

Türkiye’de her 2 kişiden 1’ine göre, iklim krizinin virüsten daha büyük bir kriz.

%51,5’u “Evet, iklim krizi virüsten daha büyük krizdir”; %42 “İklim krizi de ciddi ama o kadar acil bir mesele değil”; %6,5’lik azınlık “İklim krizi diye bir şey yoktur” görüşünde.

İklim Değişikliği Endişesi Büyüyor

Her 10 kişiden 7’si iklim değişikliği konusunda endişeli.

%14,7 iklim değişikliğinden çok endişeli;  %54,6’sı ise endişeli.

İklim Krizi Kaynaklı Afetler Artıyor

Üç yıldır katılımcılara “Türkiye’de sel, fırtına, aşırı sıcaklık, kuraklık gibi düzensiz hava olayları arttı mı, azaldı mı?” sorusuna “Arttı” diyenler geçen yıla göre (%71,1) artışla %85,2’e ulaştı.

İklim Krizi İnsan Faaliyetlerinin Sonucu

Bu yıl ilk kez “İklim değişikliğine dair düşüncenizi şimdi okuyacaklarımdan hangisi daha iyi açıklıyor?” sorusuna %71,4’ü “İnsan faaliyetlerinin sonucudur” dedi.

İklim Değişikliğine Karşı Tarım ve Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Yapılmalı

Pandemi sonrası ekonomik toparlanma için tarım ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmalı.

“Koronavirüs sonrası hangi sektörlere yatırım yapılması gerek?” sorusuna “Yenilenebilir enerji” yanıtı verenler %36,5; “tarım” diyenler %53’; “İnşaat” diyenler sadece %8,7, “Kömür, gaz gibi yakıtlar” diyenler ise %13.

Konda 2En Ucuz Yenilenebilir Enerji Güneş

“Hangi kaynaktan elektrik üretmek daha ucuz, daha düşük maliyetli?” sorusuna %62,7’si “Güneş” ve %23,9’u “Rüzgar”; %5,2 “Kömür”, %4 “Doğalgaz” dedi.

Ekonomik Kalkınma Uğruna Çevre Kirliliğine Göz Yumulamaz

“Hidroelektrik santrallarla (HES) ilgili” soruya; “Doğaya ve köylüye çok zararı oluyor, asla kurulmamalı” diyenler düzenli bir artışla, %70,1’e ulaştı; “Bu konu çok abartıldı, HES’lerin kurulması lazım” diye cevaplayanların oranı %29,9.

“Madenlerin ekonomiye kazandırılması için çevre kirliliğine göz yumulabilir” yargısına: “Kesinlikle yanlış” (%39,9) ve “Yanlış” (%36,1) cevapları toplamda %76’ya ulaştı.

Yükselen Çevre Hassasiyeti

%75’lik kesime göre iklim değişikliğine karşı yeşil alanların korunması gerekiyor. %85’e göre ekonomik kalkınma için ormanların kesilmemeli.

Toplumda yükselen çevre hassasiyetini bir kez daha gösteren “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı” raporuna buradan ulaşabilirsiniz.