CİSST İletişim Sorumlusu Arıyor!

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) İletişim Sorumlusu arıyor. İlana son başvuru tarihi 29 Kasım 2020.
Görev ve Sorumluluklar
 • Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin iletişim ve kampanya stratejisinin hazırlanması ve uygulanması,
 • CİSST’in kurumsal kimliğinin oluşturulması/ güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları organize etmek ve bu çalışmalarda aktif rol almak
 • Kurumsal görünürlük materyallerinin biçim, içerik ve dilinin oluşturulmasının organizasyonunu yapmak, gerektiğinde bunun için ekip çalışmaları düzenlemek,
 • CİSST terminolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda aktif rol ve sorumluluk almak,
 • CİSST faaliyetlerinin görünürlüğünü arttırmaya yönelik faaliyetleri organize etmek,
 • Basın ile ilişkilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için Savunuculuk Koordinatörü ile çalışmalar yürütmek; CİSST’in basın ile iletişimi sağlamak
 • Medyada hapishane, mahpusların sorun ve haklarının görünürlük ve temsilinin izlemesini yapmak; hapishanelere dair hak temelli dilin medyada yerleşmesi için Savunuculuk Koordinatörü ile çalışmalar yürütmek;
 • CİSST’in medyadaki görünürlük ve temsilinin takibini yapmak, konuya dair iyileştirme çalışmalarında yer almak,
 • CİSST siteleri, dijital platformları ve sosyal medya hesaplarına içerik sağlamak ve bu hesapları yönetmek,
 • CİSST’in görünürlük çalışmaları veya savunuculuk faaliyetleri için gerekli olan görsel materyalleri hazırlamak ve/ya buna dair hizmet alınacak ajans/ şirketlerin belirlenmesinde, iletişimin sağlanmasında ve satın alımlarda aktif rol almak,
 • CİSST’in iletişim ve görünürlük çalışmalarına dair tüm istatistiklerinin tutulması ve raporlanması.
Aranan Nitelikler
 • MS Office Programlarına ileri derecede hakim olmak,
 • İleri derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip olmak,
 • Temel sosyal medya araçlarının kullanımı ve yönetimine dair deneyim sahibi olmak; MS Office programlarına, Google araçlarına ve tercihen görsel düzenleme programlarına (Adobe Illustrator ve Indesign) hakim olmak,
 • Temel insan hakları kavramları ve hapishaneler konusunda bilgi, ilgi, üretim veya çalışma deneyimi sahibi olmak,
 • İletişim alanında en az bir senelik çalışma deneyimine sahip olmak (sivil toplum kuruluşlarında çalışmış olmak ya da gönüllülük yapmak tercih sebebidir),
 • İnsan hakları ve dernek ilke ve hedefleriyle uyumlu çalışmak,
 • Farklı gruplara önyargısız davranabilmek ve her türlü ayrımcı tutumdan uzak davranmak,
 • Yazılı ve sözlü anlamda güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Gerektiği durumlarda inisiyatif almak, genel işleyişte takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Geri bildirime açık olmak,
 • Dikkatli ve düzenli çalışmak, iş takibi yapabilmek, yüksek organizasyon becerisine sahip olmak,
 • Sonuç odaklı, problem çözme yaklaşımıyla hareket etmek,
 • CİSST’in ilke, değer ve politika belgelerine uyumlu çalışmak

Son Başvuru Tarihi: 29 Kasım 2020

Sözleşme Türü: Tam zamanlı

Çalışma Yeri: İstanbul/Beyoğlu

Çalışma Saatleri: 10:30 – 18:00

Adaylar, İngilizce olarak hazırlanmış özgeçmiş ve niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileriyle birlikte, konu kısmına “İletişim Sorumlusu” yazarak 29 Kasım 2020’ye kadar info@cisst.org.tr adresine gönderebilirler.