Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Sosyal Çalışmacı Arıyor!

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), cinsel şiddetten hayatta kalanlara ve/veya yakınlarına yönlendirme ve sosyal danışmanlık sağlanması sorumluluğunu üstlenecek sosyal çalışmacı arıyor.

Görev Tanımı

Ünvanı: Sosyal Çalışmacı

Sorumlu Olduğu Birim: Güçlendirme ve Destek Program Ekibi / Genel Koordinatör

Haftalık Çalışma Süresi: Tam zamanlı

Çalışma Süresi: Proje bazlı

İşin Kapsamlı Amacı: Cinsel şiddetten hayatta kalanlara ve/veya yakınlarına yönlendirme ve sosyal danışmanlık sağlanması

Sorumluluklar:

 • Cinsel şiddet/cinsel istismar başvurularına yönlendirme desteği verilmesi
 • Başvurulara yönelik raporlamaların yapılması ve verilerin çıkarılması
 • İlgili kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarına ait destek birimlerinin listelenmesi ve takibi
 • İlgili kamu kurumlarına gerekli hallerde resmi bildirim ve yazışmaların yapılması ve takibi
 • Cinsel Şiddet Destek web sitesindeki İstanbul Destek Birimleri Haritası’nın geliştirilmesi ve güncellenmesi amacıyla cinsel şiddet özelinde hizmet veren destek birimleri ve hizmet sağlayıcılarla iletişim ve iş birliği yürütülmesi,
 • Cinsel Şiddet Destek web içeriğinin geliştirilmesi, yeni bilgi kaynakları için fikir ve öneriler geliştirmek, araştırma yapmak üzere web sitesine katkıda bulunmak
 • Cinsel şiddet/cinsel istismar başvurularına yönelik izleme çalışmasının yürütülmesinde İzleme & Değerlendirme uzmanı ile birlikte çalışmak
 • Gerekli durumlarda derneğin destek ve yönlendirme çalışmalarıyla ilgili ekibin ve paydaşların bilgilendirilmesi
 • Destek ekibiyle düzenli toplantı, süpervizyon ve ortak çalışmalara katılım,
 • Dernek çalışmalarında konsensüs gerektiren karar süreçlerine ve toplantılara katılım

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin 4 yıllık sosyal hizmetler bölümünü bitirmiş olmak
 • Tercihen İngilizce, Arapça veya Fransızca dillerinden birinde akıcı konuşabilmek (yönlendirme yapabilmek)
 • Yönlendirme ve destek hizmeti sağlanması alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (özellikle cinsel şiddet ve istismar başvurularına yönelik deneyim tercih sebebidir)
 • Dernek çalışmaları, derneğin kullandığı kavramlar ve hayatta kalanlara hak temelli yaklaşım ile ilgili bilgi sahibi olmak
 • Hayatta kalan hakları, kişisel bilgilerin, verilerin ve anlatıların korunmasına dair bilgi ve özelliklere sahip olmak
 • Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve cinsel şiddetle ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak, özellikle LGBTİQ+ ve feminist örgütlenmeler içerisinde dayanışma, güçlendirme ve hak savunuculuğu konusunda deneyiminin bulunması
 • Sorun çözme, kendini güçlendirme ve sınırlarını koruma, acil koşullarda soğukkanlı ve hızlı hareket edebilme gibi niteliklere sahip olmak
 • İstanbul’da ikamet etmek

Adayların Türkçe özgeçmişlerini ve bir paragraflık başvuru motivasyon metinlerini konu satırında “Sosyal Çalışan Başvuru” yazarak info@cinselsiddetlemucadele.org adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 18 Eylül 2020, saat 18.00’dir.

Not: Aranan nitelikleri karşılamayan, motivasyon metinleri bulunmayan ve son başvuru tarihi sonrası gelen başvurular dikkate alınmayacaktır