Evrensel İnsani Yardım ve Kalkındırma Derneği Ekip Arkadaşları Arıyor

Evrensel İnsani Yardım ve Kalkındırma Derneği (WHHU) tam zamanlı genel koordinatör yardımcısı ve proje ve fon-kaynak geliştirme sorumlusu arıyor.

Genel Koordinatör Yardımcısı

İş Tanımı:

 • Dernek faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması,
 • Derneğin yerel ve uluslararası yapılanma çalışmalarını koordine etmek.
 • Yerel, ulusal ve uluslararası projeler üretilmesi ve faaliyete geçirilmesi,
 • Derneğin sosyal medya hesaplarının yönetimi,
 • Projelerin faaliyet planlamalarını koordine etmek.
 • Projenin gidişatı ile ilgili yönetim kurulunu düzenli olarak bilgilendirmek ve raporlamasını yapmak,
 • Güncel hibe ve fon kaynaklarını düzenli takip etmek ve derneğin yararına çalışmalar yapmak,
 • Potansiyel bağışçılar ve sponsorlarla iletişime geçmek ve kaynak yaratmak,
 • Kaynak sağlamak için yeni proje fikirleri üretebilmek ve proje yazmak,
 • Bunların dışında Yönetim Kurulunun talep ettiği diğer dernek faaliyetlerine destek olmak,
 • Projeleri izleme ve değerlendirme süreçlerini koordine etmek.

 Aranan özellikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerden mezun olmak
 • Benzeri pozisyonda çalışmış en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • İngilizce bilmek
 • Kaynak geliştirebilecek donanımda, proje yazabilecek ve proje yönetimi döngüsünün tüm süreçlerine hâkim olmak, İletişim yeteneği yüksek,
 • Etkili konuşma, ikna etme becerisi, organizasyon ve takip yeteneği güçlü,
 • Temel ofis bilgisayar programları (Word, Outlook, Power point vb.) kullanabilmek.
 • Ekip çalışması motivasyonu yüksek
 • Organizasyon ve zaman yönetimi becerisi yüksek

Proje ve Fon-Kaynak Geliştirme Sorumlusu: 

İş Tanımı:

 • Kurumun vizyon ve misyonu doğrultusunda var olan kaynakları geliştirmek,
 • Yeni kaynak stratejisini hazırlamak
 • Kaynak geliştirme planını yapmak, kaynak geliştirme stratejisinin pratik, yönetimsel unsurlarını yerine getirmek, kontrollerini yapmak ve gerekli önlemleri almak
 • Potansiyel bağışçılar ve sponsorlarla iletişime geçmek ve kaynak yaratmak
 • Dernek ve İktisadi İşletmesine yönelik kaynak geliştirme projeleri geliştirmek ve dernek etik standartları ile uyumlu yönetilmesini sağlamak
 • Sponsor, bağışçı ve gönüllü bulmak için yürütülen faaliyetlere diğer birimlerle uyumlu olarak eşlik etmek, kurumun diğer şube ve birimleriyle iş birliği içinde çalışmak, Kaynak Geliştirme faaliyetlerini rapor etmek, Dernek Genel Başkanı’nın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Projenin ortak, destekçi ve fon sağlayıcılarıyla ilişkileri yürütmek ve yönetmek.

Aranan özellikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerden mezun olmak
 • Türkçe ve İngilizce dillerinde kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen,
 • Benzeri pozisyonda çalışmış en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, sivil toplum alanında çalışmaya istekli
 • Etkili konuşma, ikna etme becerisi, organizasyon ve takip yeteneği güçlü,
 • İletişim yeteneği yüksek,
 • Proje oluşturmada deneyimli

Adayların, evrenseliyd@gmail.com adresine konu bölümüne başvurulan pozisyonu yazarak, Türkçe özgeçmiş ve yarım sayfalık motivasyon mektubu göndermeleri gerekiyor.