Evrensel İnsani Yardım ve Kalkındırma Derneği Kaynak Geliştirme ve Bağışçı İlişkileri Yöneticisi Arıyor

İş Tanımı
 • Evrensel İnsani Yardım Ve Kalkındırma Derneği’nin (WHHU) bireysel ve kurumsal kaynak geliştirme faaliyetlerini planlanmak ve yürütmek,
 • Bireysel kaynak geliştirme stratejisini belirlemek,
 • Bu strateji doğrultusunda yürütülen programların sahada etkin biçimde uygulanmasını ve kaynak hedefleri ile uyumlu olarak büyümesini sağlamak,
 • Belirlenen kurumsal kaynak geliştirme hedeflerine ulaşmak için iş dünyasından WHHU’ya yeni ve sürekli gelir sağlamak amacıyla kurumsal sponsorluk, proje sponsorluğu ve koşulsuz sponsorluk anlaşmaları gibi farklı sponsorluk yapılarını geliştirmek, uygulamak, sağlıklı ve verimli şekilde uygulanması için kurumsal kaynak geliştirme ekibinin koordinasyonunu gerçekleştirmek,
 • Kurumlarla dönüştürücü iş birliklerinin dernek hedefleri ile uyumlu olarak hayata geçirilmesini sağlamak,
 • Üyelik çalışmalarının koordinasyonunu yürütür. Üye sayısını ve üyelik gelirlerini artırma amacıyla yeni projeler, kampanyalar ve etkinlikler geliştirir ve uygulamaya sokar.
 • Yıllık maraton bağış gelir hedefinin gerçekleştirilmesinden sorumlu,
 • Mevcut kurumsal sponsorların yansıra, yeni kurumsal sponsorlar bulmak,
 • Kampanya takvimi doğrultusunda kampanyaları kurgulamak, testlerini gerçekleştirmek, hedef kitleleri belirlemek, iletişimlerini hazırlamak, kampanyaları yönetmek ve ölçümlemek,
 • Hedef kitlenin segment ve profil çalışmalarını yürütmek,
 • Marka İş Birlikleri kapsamında operasyonu yönetmek ve sonuçlarını raporlamak.
 • Kurumsal sponsor arayışında Dernek Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın belirlediği potansiyel bağışçı ile bağlantıya geçmek,
 • Yönetim kurulunun belirlediği ve / veya projelerini geliştirmek ve hayata geçirmek amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin alt yapısını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak, projelerin hayata geçirilmesini için bütün gerekli çalışmaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • WHHU uluslararası kaynak geliştirme ve kurumsal iş birlikleri prosedürlerinin takip edilmesi ve uygulanmasını sağlamak, kurumsal iş birliklerini Derneğin çalışma ilkelerine ve kurallarına uygun, özel sektör için dönüştürücü nitelikte olması için çalışmak.
 • Sonuç analizi ve raporlamayı iyi yapabilen, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kuruluna düzenli raporları sunacak ve alınan kararları uygulamaya koyacak.
Aranan Nitelikler
 • İşletme yönetimi, ekonomi, sosyal bilimler, İlahiyat, yaşam bilimleri konularında üniversite lisans ve / veya yüksek lisans derecesi.
 • Özel sektör ve/veya STK’larda en az 3 yıllık deneyim,
 • İleri düzeyde İngilizce bilgisi,
 • Çevresel konular ve sürdürülebilirlik hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları çözmeye ilgi duymak,
 • Proje yazım ve yönetim tecrübesi olması tercih sebebidir,
 • Seyahat engeli olmamak,
 • Gerekli beceriler ve yeterlilikler
 • Kanıtlanmış liderlik, ekip yönetimi, sosyal ağ çevresi geniş, koordinasyon, kişilerarası iletişim ve insan yönetimi becerileri,
 • Stratejik planlama ve bütçe yönetimi yetkinliği,
 • Güçlü müzakere ve paydaş ilişkileri yetkinliği,
 • Güçlü sunum ve etkileme becerileri,
 • Son tarih ve finansal hedeflerin baskısı altında çalışabilme.
Başvuru 
Adaylar özgeşmişlerini erva@evrenseliyd.org adresine iletebilir.

İlgili İçerikler