Kodluyoruz Türkiye’nin İlk Sosyal Fayda İçin Veri Bilimi Programını Hayata Geçirdi

Kodluyoruz Derneği, Virginia Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Zemin İstanbul iş birliğiyle Türkiye’nin ilk Sosyal Fayda için Veri Bilimi programını hayata geçirdi. Program, sosyal bilimler ve bilgisayar bilimlerini bir araya getiriyor; trafik yoğunluğunun, fiziksel mesafe ihlalinin ve su kaynaklarının tespiti gibi teknolojinin günlük hayatı kolaylaştırması için kullanılmasını hedefliyor. Kodluyoruz, pandemiyi STK’ların online ortamda bir araya gelmesi ve iş birliğini artırması için bir fırsat olarak görüyor ve destelenmesi halinde sivil toplumun dijitalde değişime hızla uyum sağlayacağını düşünüyor.  

Kodluyoruz, dünya çapında yazılımcılar yetiştirmek için çalışan ve Türkiye’yi teknoloji geliştirme merkezi yapmayı hedefleyen bir dernek ve sosyal girişim… Uluslararası birçok çok ödüle sahip olan ve kamu ile özel sektörden pek çok iş birliği bulunan Kodluyoruz, uzun vadede daha fazla kurumla çalışarak, teknoloji desteğiyle sosyal faydayı her alanda daha ulaşılabilir kılmayı amaçlıyor.  Sosyal Fayda İçin Veri Bilimi Programı’nı Kodluyoruz’dan İrem Arslan ve Bahar Zurnacı ile konuştuk. 

Veri Bilimi Kullanımının Sosyal Etkisi

Sosyal Fayda için Veri Bilimi’nin farklı kaynaklardan gelen toplum hayatını yansıtan gerçek verilerin, veri bilimi ile incelenmesi, toplumu olumlu etkileyecek sonuçlara ve yeni potansiyel araştırmalara yön vermesi olarak tanımlayan Kodluyoruz ekibi, bu programla sosyal bilimleri ve bilgisayar bilimlerini bir araya getirip teknolojiyi doğrudan hayata dokunacak şekilde konumlandırmayı hedefliyor.

Sosyal Fayda için Veri Bilimi programında İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile iş birliği içinde olan Kodluyoruz’dan hem yerel yönetimler hem yurttaşlar açısından veri biliminin somut olarak nasıl bir katkı sağladığını öğrenmek istedik.   Buna göre, Veri Bilimi belediyelerin erişime açtığı gerçek verileri inceliyor, farklı açılardan bakabiliyor. Bu sayede, hem hali hazırda elde olan veriyi daha etkin bir şekilde incelemeyi, hem de anlık gelen veriye daha hızlı adapte olmayı sağlıyor. Programın ilk versiyonunda çalışılan konular arasında trafik yoğunluğu tespiti, su kaynakları kullanımı ve sosyal mesafe ihlal tespiti yer alıyor. 

Programın etkilerini görmeye başladıkça veri bilimi kullanımının sosyal etkisine yönelik bir farkındalık oluşacağını düşünen Kodluyoruz ekibi, uzun vadede daha fazla kurumla çalışarak, diğer kentler ve kamu kurumları ile iş birlikleri yaparak teknoloji desteğiyle sosyal faydayı her alanda daha ulaşılabilir kılmayı amaçlıyor. 

“Türkiye’yi teknoloji yetenek merkezi yapmayı” kendine hedef olarak belirleyen Kodluyoruz’un bu hedefini gerçekleştirmesine kamu-karar alıcılar ne düzeyde katkı sağladığı sorumuza yanıt olarak ise “Hedeflediğimiz büyüklükte bir değişim için en doğrusu, çalışmalarımızı karar alıcılar ile paylaşıp ölçeklenebilir bir büyümeye birlikte ulaşmak. Şimdiye dek çalışmalarımızda kamu sektörü ve özel kuruluşlarla pek çok iş birliğimiz oldu. Gerek maddi gerek manevi olarak ülkemizi kalkındırma hedefimizde bize desteği olan bütün kurumlara çok teşekkür ederiz. Bu iş birliklerinin artarak devamını sağlamak için çalışıyoruz.” diyor. 

Pandemiye Hızlı Dijital Uyum

2019 yılında hazırladığı Türkiye Teknoloji Sektörü Durum Analizi Raporu’nun üzerinden bir yıl geçmesi ve araya pandemi girmesi nedeniyle, Kodluyoruz’un pandemi sürecinde, teknoloji sektörünün durumunu bir STK ve sosyal girişim olarak nasıl değerlendirdiği önemli…

Kodluyoruz, pandemiyi bir fırsat olarak görerek çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. “Pandemi sürecine hızlı adapte olduk. Bootcamplerimizi, çalışma gruplarımızı online hale getirdik. Bu sayede aslında değil yavaşlamak hızlandığımızı söylemek mümkün. Online bootcampler sayesinde, İzmir’den bir eğitmen Bingöl’de bootcamp yapabildi, çalışma gruplarında farklı illerden gençler buluşup birlikte fikirler üretebildiler, tüm ülkeden katılıma açık çok sayıda online ücretsiz seminer düzenledik. Bu zor dönem içinde üretmeye devam etmenin pozitif etkilerini önümüzdeki süreçte daha da çok görmeyi umuyoruz.” 

Pandemi Sivil Toplumun Online Ortamda Bir Araya Gelmesi ve İş Birliği İçin Fırsat 

Sivil toplumun teknolojiye katkısı ve dijitale uyumu konusunda pandemi sonrası süreçte bizi neler bekliyor?  Sivil alandaki işlerin büyük bir kısmı dijital ortamlara mı taşınır? Teknolojideki değişimlere uyum sağlayamayan STK’ları neler bekliyor? sorularının yönelttiğimiz Kodluyoruz ekibi, “Biraz destekle bütün STK’lar bu değişime ayak uydurabilir. Böyle bir dönem STK’ların da birbirine destek olması, birbirini anlaması ve normalde buluşamayan toplulukların online ortamda bir araya gelmesi için bir fırsat. Pandemi sonrası süreçte elbette ki normalleşeceğiz ancak bu hızlı dijital uyum etkinliklerimizde, toplantılarımızda, plan yapmakta bizi özgürleştirecektir.” tespitinde bulunuyor. 

Kodluyoruz’un Bootcamp ve Tüm Etkinliklerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hassasiyeti

Türkiye’deki yazılım ve bilişim alanında artan talebi karşılama ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek yazılımcı yetiştirmeye gayret eden Kodluyoruz’a ku konuda diğer sivil toplum aktörlerinin katkısı ne düzeyde olduğunu ve Anadolu kentlerinde bu alanda faaliyet yürüten- yürütebilecek STK’lar olup olmadığını da sorduk. 

Bootcamplerde ve tüm etkinliklerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için kadınlara öncelik tanıyan Kodluyoruz, kadınların toplumda özellikle de teknoloji alanında geride kaldığı Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek kadınlara öncelik verdiğini vurgulamaktan ötürü gururlu…

Ne mutlu bize ki, şimdiye dek ülkemizin her yerinden kadınlar bootcamplerimize ve çalışma gruplarımıza katıldı. Şehirlere özel bootcamplerimiz olduğunda tanıtım desteği için üniversiteler, STK’lar ve topluluklarla iletişime geçiyoruz. Bootcamplerimiz ve çalışma gruplarımız sonrasında bölgede bir araya gelen topluluklar içinde müthiş bir paylaşım ruhu oluşuyor. Öğrendiklerini paylaşıyor, kendilerinden sonra gelen kişilere yardımcı oluyorlar.

Son olarak, çalışmalarının temelinde teknoloji eğitimiyle gençlerin sektörde iyi koşullarda çalışabilir hale gelmesi ve uzun vadede ülkemizde teknoloji sektörünü geliştirmesi olduğunu hatırlatan Kodluyoruz, “bu hedef doğrultusunda yapacak çok işimiz var”. diyor ve  “Bootcamplerimizin yanında finansal okur-yazarlık, sosyal medya kullanımı, kariyer danışmanlığı gibi pek çok farklı konuda seminerlerimiz oluyor. Birlikte üretebileceğimiz, topluma, özellikle de gençlere katkı sağlayabileceğimiz her konuda iş birliklerine açığız.” mesajını veriyor.