Kızılay Akademi: III.  İnsani Yardım Çalışmaları Yaz Okulu: Yeni Koronavirüs Yeni Normal

Kızılay Akademi III. İnsani Yardım Çalışmaları Yaz Okulunu “Yeni Koronavirüs Yeni Normal” temasıyla gerçekleştiriyor.

Savaşlar, afetler, siyasal krizler, salgın hastalıklar ve bunların yol açtığı problemlerin giderilmesine yönelik olarak uygulanan insani yardım çalışmaları toplumların ekonomik, kültürel, siyasal yapıları ve bireylerin hayatları, tercihleri üzerinde önemli etkileri olan çok boyutlu, çok aktörlü süreçlerdir. İnsan ıstırabının giderilmesine yönelik çalışmaların tümünü kapsayan şemsiye bir kavram olan insani yardım çalışmaları 2020 yılının başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan yeni Koronavirüs (COVID-19) pandemisi ile önemini ve hayatımızdaki yerini bir kez daha gösterdi.

Kamu kurumları, yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler (BM) örgütleri, Kızılhaç/Kızılay dernekleri, medya, bağışçılar, gönüllüler gibi dinamik ve bol aktörlü bir “ekosisteme” sahip olan insani yardım alanı, pandemiye müdahale etmesi ve ondan etkilenmesi yönüyle, kendine münhasır bir özelliğe sahiptir.

Bu tespitten hareketle, Kızılay Akademi III. İnsani Yardım Çalışmaları Yaz Okulunu “Yeni Koronavirüs Yeni Normal” temasıyla gerçekleştiriyor.

Yaz Okulu ile katılımcıların insani yardım çalışmaları hakkında tarihsel, teorik ve güncel gelişmeleri kapsayan bakış açılarını kavraması, insani yardım alanının dinamiklerine vakıf olması hedefleniyor. Ayrıca insani yardımlar konusunda akademik çalışma veya mesleki kariyer düşüncesi olan üniversite öğrencilerinin de konu hakkındaki farkındalığının yükseltilmesi de amaçlanıyor.

Yaz okulu kapsamında aşağıdaki konularda seminerler ve etkinlikler düzenlenecek:

Konular

 • İnsani Yardım: Kavramsal ve tarihsel gelişim
 • İnsani Diplomasi
 • Halk Sağlığı ve İnsani Yardım
 • Yeni Koronavirüs Pandemisi ve İnsani Yardım Çalışmalarına Etkileri
 • Türkiye’de İnsani Yardım Çalışmaları
 • İnsani Yardım Çalışmalarının Geleceği
 • İnsani Yardım Çalışmalarında Uluslararası Kuruluşların, Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

Başvuru İçin Tıklayınız

Notlar

 • Başvurular 25 Temmuz 2020 tarihine kadar bu link üzerinden yapılacaktır.
 • Yaz okulu dersleri online olarak yapılacaktır. Ayrıca katılımcılardan yaz okulu esnasında belirlenecek konulardan bir “analiz” çalışması yapması beklenmektedir
 • Yaz okulu programı, lisans ve lisansüstü öğrencilere açıktır.
 • Yaz okulu seminerleri 10 -16 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
 • Yaz okulu katılımcılarına katılım sertifikası verilecektir.
 • Başvuru sahiplerinin katılım durumları 5 Ağustos 2020 günü e-posta aracılığıyla bildirilecektir.
 • Yaz okuluna dair her türlü sorunuz için iletişim kanalı olarak kizilayenstitu@kizilay.org.tr adresini kullanabilirsiniz.
Etiketler