“Evden Çalışma Kadınların Yükünü Arttırıyor”

Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği, tarafından yapılan COVID-19'a Bağlı Olarak Yaygınlaşan Evden/Esnek Çalışma Düzeni araştırması, pandemi sürecinde kadınların iş yükünün arttığını verilerle ortaya koyuyor.

Tuğçe Güneş ve Neslihan Başak Yıldız’ın internet üzerinden 388 katılımcı ile yaptığı araştırma, COVID-19 döneminin çalışanlara nasıl yansıdığını, evden/esnek çalışmanın iş yaşamını ve özel yaşamını nasıl etkilediğine odaklanıyor.

Araştırma bulguları, çoğunlukla kadın katılımcıların evden çalışmanın ev işlerini arttırdığını, erkeklerin genel iş yaşamlarının ise daha kolay bir hal aldığı ve eski çalışma düzeni ile aynı kaldığını vurguluyor. Kadınların genel iş yaşamının daha zor bir hal aldığı sonucuna ulaşıldığı belirtilen bulgularda, “Kadınların “ikinci vardiya” olarak yüklenmek zorunda oldukları ev işleri, evden çalışma/ esnek çalışma düzeni ile birlikte işlerine entegre olan normal bir yük olarak görülerek yükleri artmıştır. Evden çalışma/esnek çalışma ile artan ev işleri yüküne çözüm olarak ev işlerinde iş bölümü uyguladım diyen erkek katılımcı oranı kadın katılımcı oranına nazaran daha fazladır. COVID-19 süresince evden çalışan ve/veya evde daha fazla vakit geçiren erkeklerin ev işlerinde daha aktif rol oynadığını söylemek mümkündür. COVID-19 süreci sona erdikten sonra evden çalışma/ esnek çalışma sistemine devam edilmesini çoğunlukla erkek katılımcılar istemiştir. Bu veri de kadınların ev ve çalışma hayatının birbirini çok fazla etkilediğini ve kadınlar için evden çalışmanın çifte yük oluşturduğu sonucunu doğurduğunu söylemek mümkündür” deniliyor.

Araştırmanın tamamını okumak için tıklayınız.