‘Erkek Şiddeti Yeni Değil, Tedbirsizlik Normal Değil’

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Bileşenleri kadına yönelik şiddetle mücadele için Acil Önlem/Eylem Planı talebiyle bir kampanya başlattı.

Açıklamada kadına yönelik şiddetle mücadelede muhatabın yalnızca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmadığı, İstanbul Sözleşmesi’nin öngördüğü üzere koordinasyon içinde çalışması gereken İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere devletin bütün kurumları olduğunun altı bir kez daha çizilirken pandemi sürecinde yükümlülükleri olan devletin, bakanlıklar ve yetkili tüm kuruluşların bu sınavdan kaldığı belirtiliyor.

Bir kere daha anladık ki olağan ve olağanüstü dönemlerde kadına yönelik şiddete dair İstanbul Sözleşmesi’ni temel alan istikrarlı bir politikanın uygulanmasına ihtiyacımız var.

Kurultay bileşeni örgütler devleti bağımsız kadın örgütlerinin deneyimlerini dikkate alıp dahil ederek detaylı bir acil önlem/eylem planı hazırlamaya ve tüm devlet mekanizmalarını ve yerel yönetimleri bu plan çerçevesinde harekete geçirmeye çağırıyor.

Taleplerin bir kısmı şöyle:
  • Alo 183, sadece kadına yönelik şiddet alanında başvuru alan Acil Yardım Hattı olmalıdır.
  • 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi etkin ve eksiksiz şekilde uygulanmalıdır!
  • Sığınak ve acil barınma ihtiyacının karşılanması için sığınak sayısı ve kapasitesi artırılmalı,  gerektiği takdirde bunun için uygun kamu binaları ve özel yerleşkeler devreye sokulmalıdır.
  • Telefonla konuşamayacak durumda olan kadınlar için işlevli bir uygulama olan KADES, tüm platformlarda etkin bir şekilde duyurulmalı/paylaşılmalıdır.
  • Kadınların şiddet sonrası destek mekanizmalarına erişimi için pandemi önlemleri çerçevesinde kolaylaştırıcılık sağlanmalıdır.

Taleplerin tamamı ve açıklama için buraya tıklayabilirsiniz.