HAKİM’den “Nasıl bir Hayvan Hakları Yasası” Videoları

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Hayvan Hakları Yasası’na dair yasama sürecini takip eden aktivistlerin taleplerini bir video dizisinde topluyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasaya dair gelişmeleri takip eden hayvan hakları savunucularının “Nasıl bir Hayvan Hakları Yasası” sorusuna verdiği yanıtların yer aldığı video serisi, “Hayvan tanımı”, “tehlikeli olduğu iddia edilen köpekler”, “hayvana yönelik işlenen suçların cezaları”, “kentte yaşayan hayvanlar ve yerel yönetimlerin sorumlulukları”, “hayvanat bahçeleri”, “yunus parkları”, “hayvan deneyleri”, “pet shoplar”, “fayton sömürüsü” , “hayvancılık” ve “avcılık” konularını ele alıyor.

Hayvan Hakları Aktivistleri bu konuları, mevzuattaki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Raporu’ndaki taleplerle önerilerle kıyaslıyor ve kendi taleplerini dile getiriyor.

Serinin ilk videosu “Gündem: Hayvan Hakları Yasası” iken ikinci video “’Tehlikeli ırk’ yoktur!” başlığını taşıyor.

Videolara buradan ulaşabilirsiniz.

Neden Şimdi: Hayvan Hakları Yasası

Hayvan Hakları İzleme Komitesi, “Virolog ve iklimbilimcilerin pandemiye sebep olan virüsün hayvan sömürüsünden kaynaklandığını belirtmesine rağmen gündem Covid-19 pandemisiyken Hayvan Hakları Yasasını gündeme getirmenin zamanı olmadığını düşünenler olabilir” diyor ve ekliyor, “Hayvan hakları aktivistleri beklerse, her daim gündemi yoğun olan Türkiye’de konu hiçbir zaman hayvanların haklarına gelmeyebilir. Dahası, evlerde kalmaya ve sosyal izolasyonu sürdürmeye çalıştığımız bugünlerde hayvan hakları ihlali tüm hızıyla sürüyor.”

HAKİM, “Yalnızca 1 haftada, Kaynarca’daki bir tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen bir hastalık nedeniyle 700 bin tavuğun öldü, Alanya’da çok sayıda kara kaplumbağası işkence ile öldürüldü, 3 aylık köpek Dora’nın yaşam hakkı yine işkence ile elinden alındı” diyor.

Hayvan Hakları Yasası’nda Son Durum Nedir?

Hayvanlara yönelik şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenmesi ve bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla geçtiğimiz yıl Şubat ayında TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu kuruldu.

Komisyon, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan 12 toplantı sonunda 200 sayfalık bir rapor hazırladı, 2019’un Ekim ayında Meclis’e sundu. Komisyon raporunun en önemli özelliği yeni bir kanuna zemin hazırlayacak tavsiyeler içermesi.

Raporun son halinde hayvanlar yürürlükteki kanunda olduğu gibi “meta” değil “hisleri olan canlılar” olarak tanımlanıyor. Raporda yunus parklarının kapatılmasından yeni hayvanat bahçelerinin yasaklanmasına, atlı faytonculuğun yasaklanmasından kürk üretim çiftliklerinin kapatılmasına, hayvana karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu kapsamına girmesinden alınmasından, sokakta yaşamını sürdüren evcillerin yaşam hakkını garanti altına alan önerilere kadar umut vadeden pek çok tavsiye içeriyor. Taslak bu haliyle hayvan sömürüsünü topyekûn ortadan kaldıracak iradeyi taşımasa da bu yönde atılacak önemli bir adıma işaret ediyor.

Şimdi bu süreçte son aşamaya girildi. İnsan menfaatlerini gözetmeden, hayvanların lehine sonuçlanacak bir kanun hazırlanması amacıyla Komisyon’a görüş bildiren ve önergeler sunan hayvan hakları örgüt ve oluşumlarının gözü kulağı yine Meclis’te.