Çocuk Hakkı Savunucularından Yargı Paketiyle İlgili Düzenleme Önerisi

Çocuk hakları savunucuları yaptıkları ortak açıklamada, ikinci yargı paketi kapsamında gündeme gelme ihtimali olan erken yaşta evliliklere yönelik yasal düzenlemenin, erken yaşta evlilikleri meşru kılma riski ve cinsel istismar durumunda cezasızlığın önünü açma tehlikesi getirdiğini belirterek, “Çocuk istismarının affı olmaz” çağrısında bulunuyor.

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Gençlik Ağı, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, FİSA Çocuk Hakları Merkezi, Hak İnisiyatifi, İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, Kaos Gl Derneği, Roman Hakları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi ve Veli Der ortak yaptığı açıklamada, “Çocuk İstismarının Affı Olmaz” çağrısıyla yargı paketindeki erken yaşta evliliklere ilişkin düzenleme hakkında önerilerde bulundu.

“Çocuk hakları savunucuları olarak, yasal düzenlemelerle ortaya çıkabilecek risklerden endişe duyuyoruz. Yasal düzenlemelere ilişkin, çözümcül olabileceğini düşündüğümüz önerilerimizi sunuyor ve tek bir çocuğun bile zarar görmeden korunmasını umuyoruz. “ denilen açıklamada düzenlemeyle ilgili önerilere yer veriliyor.

Söz konusu önerilere ulaşmak için tıklayınız.