Tarihi Elektrik Fabrikası Teknoloji ve Sanayi Müzesi Oluyor 

Asfalyalar Atmasın Platformu'ndan Ayşen Tekşen, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca satılmak üzere ihaleye çıkarılan Tarihi Elektrik Fabrikası'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmasında, STK'lar başta olmak üzere İzmirli örgütlerin ortak mücadelesinin etkili olduğunu vurguluyor.

Yaşananların bizzat hayat için bir kazanım olduğunu söyleyen  Ayşen Tekşen, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılan Alsancak’taki Tarihi Elektrik Fabrikası’nın, Nisan 2019’da Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye açıldığını ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza şirketi 35 milyon lira teklifle ihaleyi kazandığını belirtiyor. Ancak; yasa gereği binanın Grand Plaza’ya tahsisi beklenirken 5 ay sonra, Eylül ayında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan gelen yazıda “özelleştirmeye sadece özel şirketler katılabilir. Kamu şirketleri katılamaz. Bu yüzden de teklifiniz uygun bulunmamıştır” cevabı alındığını söylüyor. Tekşen, bu vesileyle hem Bakanlığın hem de Büyükşehir Belediyesi’nin halka ihale şartnamesine aykırıysa neden teklif alınıp ihaleye kabul edildiğiyle ilgili açıklama borçlu olduğunu düşündüklerini söylüyor.

Tekşen, daha detaylı bir değerlendirmedeBakanlığın ihale iptal haberinden sonra İzmirli patronlardan oluşan Başkanlar Kurulunun ve “AKP vekillerinin” Ankara’ya giderek ihale sonucuna uyulması için ricacı olduklarını gördüklerini söylüyor. Bu bir kazanımdır diyor ve ekliyor; ”Bizim mücadelemizden önce o alanın imara açılmasına itirazı olmayan grupların şimdi aynı yerin kamuda kalması için çaba göstermeleri önemli bir kazanımdır. Ama ne yazık ki, birbirinden bu kadar farklı, böylesine geniş yelpazede kitle örgütlerinde  ilk kez görülen “ortaklaşa” talebi bizzat Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından reddedilmiştir. STK’lar demokratik olmayan bu tarz yaklaşımlara alışkındır ama Bakanlar Kurulu ve AKP yöneticilerinin de reddedilmesi birbirimizi anlamamız açısından bir kazanım haline getirilebilir.”

İzmir’in tüm örgütlerinin talebini reddettikten sonra Cumhurbaşkanlığı makamının Elektrik Fabrikasının teknoloji ve sanayi müzesi olarak düzenlenmesi için talimat verdiği haberini duyduk.

Haberdeki ilgi çekici detayın, bu müze düzenlemesinin bir vakıf aracılığıyla yapılacağının belirtilmesi olduğuna değinirken, hiçbir mantıklı neden olmadan, sıradan insanıyla, iş adamıyla, örgütleriyle, vekilleriyle koskoca bir şehrin isteğini görmezden gelmenin bir kayıp olduğunu söylüyor.

Öte yandan, bizim adımıza bir kazanımdır. Çünkü tüm STK’larıyla yıllardır mücadele eden bu şehir halkı, söz konusu alanın imara açılmasını, özel sektöre devredilmesini engellemeyi başarmıştır. İzmir Elektrik Fabrikası bundan sonraki ömründe Sanayi Müzesi olarak kamunun kullanımında (şimdilik) kalacaktır ve amaç hâsıl olmuştur.

Karar Şehirlinin Ya Koruruz ya da Bırakırız 

Kentlilik bilincinin en temel taşının kent belleği olduğunu belirten Tekşen, Konak’ta Galeria, Kordon’da kazıklı yol, Kültürpark’ta kongre merkezi, Körfez geçişi, Zorlu gökdeleni gibi sayısız mücadeleyle ifade bulan kentli duyarlılığının ülkenin tamamı için model oluşturup umut verdiğinin altını çiziyor.

Kaybetmediğimiz her santimetre kare tarih parçası bizi kentli yapar, uygar yapar, insan yapar. Kültürpark’ta, Körfez’de, Kordon’da olduğu gibi… Koruyamadıklarımız ise lobotomiyle benliğimizden koparılanlardır.