OECD Kamuda Karar Alma Süreçleri Değerlendirme Raporu Toplantısı

OECD'nin farklı ülkelerdeki kamu düzenlemelerinin incelediği Kamuda Karar Alma Süreçleri Değerlendirme Raporu'nun küresel bulgularının tartışılacağı toplantı 16 Ocak'ta TÜSİAD Merkez binasında olacak.

Bulguların Türkiye ve diğer ülkeler karşılaştırmalı olarak değerlendirileceği toplantı sonunda Kamu Düzenleme Kalitesi yayını katılımcılarla paylaşılacaktır.

OECD Düzenleyici Politikalar Bölüm Başkanı Nick Malyshev’in katılım sağlayacağı toplantı, TÜSİAD Merkezinde gerçekleşecek.

Kayıt yaptırmak için buraya tıklayınız.

Program akışı aşağıdaki gibidir:

09:00-10:00 Kayıt
10:00-10:15 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Metin Çakmakçı | Argüden Yönetişim Akademisi – Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Bahadır Kaleağası | TÜSİAD – Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi

10:15-10:45 OECD Regulatory Policy Outlook 2018 Raporun İlkeleri
Nick Malyshev | OECD Düzenleyici Politikalar Bölüm Başkanı

10:45-11:00  Kahve Arası

11:00-12:00  Oturum – “Türkiye’de Karar Alma ve Mevzuat Yapım Süreçleri,
                      Kurallar ve Davranışlar

Moderatör: Dr. Erkin Erimez | Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyesi
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu | Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Muhittin Acar | Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fahri Bakırcı | TOBB ETÜ Öğretim Üyesi

12:00-12:15  Kapanış