SPoD Kaynak Geliştirme Ve İletişim Koordinatörü Arıyor

SPoD İletişim ve Kaynak Geliştirme departmanında görevlendirilmek üzere; benzer pozisyonda en az 3 yıl iş deneyimi olan, bireysel ve kurumsal kaynak geliştirme ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için İstanbul’da ikamet edecek ekip arkadaşı arıyor.  Bu pozisyon doğrudan SPoD’un Genel Koordinatörü’ne sorumlu olacaktır.

Pozisyon: Kaynak Geliştirme ve İletişim Koordinatörü
Pozisyon Türü: Tam Zamanlı / Haftalık 40 saat
Pozisyon Süresi: 15 ay
Kaynak Geliştirme

 • Yıllık kaynak geliştirme planının ve bütçesinin hazırlanması ve takip edilmesi,
 • Derneğin iktisadi işletmesi için iş planı hazırlanması, uygulanması ve ürün geliştirme alanında çalışma yapılması,
 • Ulusal ve uluslararası fonların takip edilmesi, Genel Koordinatör ile birlikte başvuru dosyasının hazırlanması, sürecin takip edilmesi,
 • Kaynak geliştirme alanında (bireysel, kurumsal ve etkinlik bazlı) çalışmalarının yürütülmesi, hacmini artırmak amacıyla yeni modeller ve araçlar geliştirilmesi ve bunların koordinasyonunun sağlanması,
 • Aylık kaynak geliştirme faaliyetlerinin raporlarının hazırlanması,
 • SPoD için genel sürdürülebilirlik kapsamında ve elverdiği ölçüde büyüme çerçevesinde Kaynak Geliştirme stratejisinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yerine getirilmesi,
 • Kaynak Geliştirme programlarının ve faaliyetlerinin etkisinin yönetilmesi, izlenmesi ve rapor edilmesi,
 • SPoD’un iletişim ve aktivizm planıyla uyumlu bir şekilde kaynak geliştirme iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Genel Kaynak Geliştirme stratejisine bağlı kalarak, kampanyalar üretilmesi ve veri akışlarının sağlanması,
 • Genel Koordinatöre yönetim, strateji, bütçe hazırlık ve eylem planlarında gerekli desteğin verilmesi.

İletişim

 • Sosyal medya hesaplarının SPoD’un ilkelerine göre yönetilmesi, özgün içerik üretilmesi sağlamak ve tasarım işlerini delege etmek,
 • SPoD’un kampanya ve savunuculuk faaliyetlerine destek olmak,
 • SPoD’un uluslararası partnerleriyle iletişimi sağlamak ve gerektiğinde Genel Koordinatör’ün delege etmesiyle toplantılarda SPoD’u temsil etmek,
 • Sosyal medya hesaplarından ve diğer iletişim kanallarından gelen öneri, şikâyet ve taleplerin raporlarını toplamak,
 • Yıllık iletişim planının ve bütçesinin hazırlanması ve takip edilmesi,
 • Derneğe ait internet sitelerinin güncel tutulmasını sağlamak,
 • Basın bülteni, e-bülten, internet sitesi, faaliyet raporları gibi iletişim çalışmalarının yürütülmesi,
 • Reklam, etkinlik ve PR ajansları ile koordinasyonun sağlanması,
 • İletişim Gönüllü Ekibinin koordinasyonu, planların takip edilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması
 • Çalışma alanlarının iletişim ihtiyaçlarına yönelik planlama yapmak, dijital ve basılı materyal üretim süreçlerini koordine etmek
 • Paydaşlarla ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi,
 • Aylık iletişim faaliyetlerinin raporlarının hazırlanması.

Aranan Nitelikler

 • Genel anlamda insan hakları, özelde ise LGBTİ+ hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık sahibi olma,
 • SPoD’un ilke, değer ve iç politika belgelerini anlamak ve bunlara bağlı olmak,
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Başarılı kurumsal ve bireysel kaynak yaratma deneyimi,
 • Tercihen gönüllü yönetimi konusunda deneyim,
 • Başarılı medya ve iletişim stratejileri ve kampanyaları geliştirme ve uygulama tecrübesi,
 • Medya ve iletişim çalışmaları için dijital kanalları kullanmada kanıtlanmış bir deneyim,
 • Tercihen sivil toplum kuruluşlarında, iletişim ya da kaynak geliştirme alanlarında gönüllü ve/veya profesyonel 3 yıl iş deneyimine sahip,
 • Uluslararası işbirliklerinden kaynaklı çok iyi seviyede, İngilizce sözlü ve yazılı dil bilgisi becerisine sahip,
 • Ulusal ve uluslararası fonlar ve hibeler için başvuru hazırlama konusunda deneyime sahip,
 • Microsoft Office programlarını, dijital iletişim araçlarını etkin ve verimli kullanabilen,
 • İletişim, planlama ve organizasyon becerileri yüksek,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Finans raporları dahil olmak üzere, farklı tür bütçeleri hazırlama ve uygulama kapasitesine sahip olma,
 • Kaynak Geliştirme/pazarlama veri yönetimini anlıyor olmak,
 • Örgütsel strateji geliştirmekten anlıyor olmak.

Adayların fotoğrafsız Türkçe ve/veya İngilizce özgeçmişlerini konu satırında “2020 KGİK” yazarak basvuru@spod.org.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Son başvuru tarihi 6 Ocak 2020, saat 17.00’e kadardır.

Başvuru sayısının yoğun olması ihtimalinde sadece kısa listeye kalanlarla iletişime geçilecektir.