Medya ve Mülteci Hakları Derneği Medya Radar Çalışması Başlatıyor

Medya ve Mülteci Hakları Derneği, medyada mülteci yönelik hak ihlallerini raporlayacağı Medya Radar çalışmasını başlatıyor. 

Geleneksel ve dijital medyada mülteci hakları odaklı bir perspektifin oturması, toplumsal barış için nefretsiz bir medya oluşturma amaçları ile kurulan Medya ve Mülteci Hakları Derneği, medyadaki mülteci temsilini izlenmesi ve mülteci haklarının savunuculuğu yapmak için Meyda Radar çalışmasını başlatıyor. 

Medya Radar çalışması ile birlikte geleneksel ve dijital medyada mültecilerle ilgili hak ihlallerinin yapıldığı haberlerle ilgili haftalık raporlar yayınlanacak. Raporlarda, mültecilere yönelik nefret söylemi, ayrımcı dil ve yanlış bilgi içeren haberlerlere dair içerik ve söylem analizleri yer alacak. Haberler, mülteci odaklı hak haberciliği terminolojisi ile düzenleyip yeniden paylaşıma sokulacak. 

Haber takibinin yanı sıra sosyal medyada, mültecilere yönelik hak ihlali, nefret söylemi, ayrımcı dil  ve yanlış bilgi içeren haberlerin etkilerini kırmak için kampanya düzenlenecek. Kampanya kapsamında mültecilerle ilgili yapılan haberlerin etkilerine değinilece ve olası sonuçlarına karşı etkin çalışma yapılacak ve bu haberlerin kamuoyu tarafından etkisinin azaltılması için görünürlük çalışması yapılacak. Çalışma Etkiniz AB Programı’nın görünürlük desteği ile yapılacak. 

‘Haberlerde Mültecilerin Hakları Yok Sayıldı’

Dernek tarafından yapılacak açıklamada, Türkiye’de yaşayan mültecilerin hak ihlalleri ile karşılaştıkları alanların başında geleneksel ve dijital medya geldiği belirtilerek, “Mültecilerin, iltica, statü, insanca yaşam hakkı, çalışma, barınma, sağlık ve eğitim hakları ve bu haklara yönelik talepleri  medya kuruluşları tarafından yok sayılırken haberlerde ya dramatize ya da kriminalize edilmiş bir şekilde yer alabildiler” denildi. 

Çalışma Dışarıdan Katılımlara Açık Olacak

Mültecilere yönelik dezenformasyonlar kendini toplum arasında mültecilere fiili olarak nefret söylemi, yok sayma, ayrımcı dil, kavga ve linç girişimleri olarak gösterdiğinin dile getirildiği  açıklamada şu ifade yer verildi “Buna karşın, mülteci haklarını ve hak taleplerini ele alan içerikler ise medyada sınırlı yer bulmaktadır. Mültecilerle ilgili ayrımcılık karşıtı tutumların aktarıldığı medya içerikleri, mülteciler ile Türkiyeliler’in bir arada yaşaması açısından önem taşımaktadır. Siz de mültecilere yönelik nefret söylemi, ayrımcı dil ve yanlış bilgi içerdiğini düşündüğünüz haberleri whatsapp, telegram, sosyal medya hesaplarımız ve mail yoluyla bizimle paylaşabilirsiniz”

Forma ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Whatsapp ve Telegram Hattı: 0506 294 27 80

Mail: radar@medyavemultecihaklari.org