‘Sokak Mektebi’ Buluşmaya Bekliyor

03 Eylül 2019
Daha adaletli bir toplumun inşası için sokağa kulak vermemiz ve dayanışmayı sokaktan başlatmamız gerektiğine inanan Emek ve Adalet Platformu & Tarlabaşı Dayanışma Topluluğu, ‘Sokak Mektebi'nde buluşmaya çağırıyor. Sokağın gündemini tartışmanın, dertleşmenin ve beraberce çözüm yolları aramanın en ideal mekanının da herkesi eşitleyen sokak olabileceğini düşünen buluşma 6, 13, 20, 27 Eylül'de.

İstiyor ki, politik söylem ve medya üzerinden her geçen gün daha da şiddetlenen ve ciddi boyutlara ulaşan yabancı ve göçmen karşıtlığını, göçmenlerin maruz kaldığı ayrımcılıkları ve göçmenlerle birlikte yaşadığımız emek sömürüsünü, şehrin içinde barındırdığı adaletsizlikleri, madde bağımlılığının nasıl bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıktığını hep beraber hem teorik açıdan hem de hayatın içinde şahit olduğumuz örneklikler üzerinden konuşalım, dayanışma hattımızı beraber kuralım ve daha güçlü bir mücadelenin ortak paydaşları olmaya çalışalım.