“Sahipsiz Hayvanların Yaşamları Da Sahipli Hayvanlar Gibi Desteklenmelidir”

Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde 3 köpeğin zehirlenmesi vakasıyla ilgili suç duyurusunda bulunan Van Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukatlar, hayvan haklarının sahipli-sahipsiz ayrımı yapılmadan yasal olarak korunması gerektiğini belirtiyor.

Yapılan suç duyurusunda 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun hayvanların korunmasına yönelik ilkeleri uyarınca şüphelilerin derhal bulunarak cezalandırılması talep edildi. Suç duyurusunda, kanunda hayvanların yaşam hakkına ilişkin, “Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.” maddelerine atıf yapılarak hayvanların korunmasına ilişkin hükümlerin sahipli-sahipsiz ayrımı yapılmadan düzenlendiği ve bu düzenlemelere uygun hukuki değerlendirmeler yapılmasının önemine dikkat çekildi.

“Ahlaki Gelişim, Hayvanlara Davranış Biçimi İle Değerlendirilir”

Van Barosu suç duyurusunda şüphelilerin ayrıca Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçundan da cezalandırılmalarını talep etti. TCK’de doğaya salınan atık ve artıklarla ilgili yapılan düzenlemede “…Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi halinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.” şeklinde hüküm altına alınmış olan Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçu da hayvan haklarının korunması amacını taşıyan düzenlemeler arasında yer alıyor.

Tüm hayvanların haklarının korunmasının Hayvan Hakları Bildirgesi’nde de güvence altına alındığını belirten Van Barosu, “mal” olarak değil “can” olarak gördükleri hayvanların korunması gereken birincil hakkı olan yaşam hakkına yönelik saldırıların cezasızlıkla sonuçlanmasının kendilerini endişelendirdiğini ve hukukun işlemediğini düşündürdüğünü, şüphelilerin derhal tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca komisyon ile yaptığımız görüşmelerde Van Barosu avukatlarına ve Türkiye’de avukatlık mesleğini icra eden tüm avukatlara hayvan haklarının korunması yönündeki faaliyetlerin artırılması ve aktif çalışacak Hayvan Hakları Komisyonları kurularak bu faaliyetlerin sistematik bir şekilde sürdürülmesi çağrısı yapıldı.