Ekolojiye Duyarlı Gönüllü ve Girişimciler Sivil İnisiyatifte Buluştu

Sürdürülebilir yaşam alanında uzman meslek sahipleri ve üniversite öğrencilerinden oluşan Ekolojik Gönüllü ve Girişimciler Sivil İnisiyatifi bütünsel bakış açısıyla insan, toplum ve çevreyi ekolojik hassasiyetler çerçevesinde birlikte ele alıyor. İnisiyatifin kurulmasına öncülük eden kimyager ve sürdürülebilir yaşam danışmanı Fatih Küçükuysal ile bu bakış açısı hakkında konuştuk.

Ekolojik Gönüllü ve Girişimciler Platformu nasıl kuruldu?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka merkezinde halka açık “Yeşil Kimya ve Geri Dönüşüm” semineri öncesi çok yağmur yağıyordu. O gün, hafta içi akşam vakti olduğundan çok katılımcı olmadı. Ama o zor şartlarda gelen ekoloji hassasiyeti olan gençler ve kendini genç hissedenlerle gönüllü ve girişimci ve tabii ki temiz doğa ruhu taşıyanlarla bir inisiyatif kuralım dedik. 14 Ekim 2018 tarihinde de bu fikri hayata geçirdik.

Temelde neyi hedefliyorsunuz?

Amacımız çevreye duyarlı yetişmiş sosyal hem gönüllü hem de girişimci bireyleri tek çatı altında toplamak, toplum ve doğa faydasına işler yapmak. Sorumluluğu sadece devlete ve özel işletmelere bırakmak istemiyoruz. Toplum olarak biz daha sivil, sosyal, sorumlu olursak daha refah ve sağlık içinde yaşayabiliriz.

Sivil inisiyatifimiz, değişen dünyada şimdinin ve geleceğin çevre sorunlarına dikkati çeken, insanların bu konudaki farkındalıklarının artmasına yeni teknolojiler ve geleneksel yöntemlerle çözümler bulunmasına yardımcı olmak için üniversite, kamu ve özel işletmelerde seminer, panel, atölye yapar ve projelere katılır.

İnisiyatif içinde kimler var?

Kurucu olarak ve aynı zamanda hem kimyager hem sürdürülebilir yaşam danışmanı olarak ben varım. Ayrıca çevre mühendisi, sistem mühendisi, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, gençlik lideri, sürdürülebilir yaşam uzmanları gibi ekosistemle birebir ilgili mesleklerden ve bu konudaki üniversitede okuyan gençler inisiyatifimiz içinde bulunmakta.

İnisiyatifin kapasitesini güçlendirmek için gerçekleştirdiğiniz faaliyet nelerdir?

2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde tüm Türkiye’den ve Avrupa Birliği ülkelerinden gelen STK temsilcilerinin olduğu AB Sivil Düşün Forumuna ulaşım ve konaklamanın karşılanmasıyla davet edildik ve iki saatlik bir atölye gerçekleştirdik. Ben ve Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji öğrencisi Merve Nur Güngören “Yeşil Robotlar ve Geleceğin Sivil Toplum Örgütleri Arasındaki İletişim-Ağlar” hakkında bir sunum gerçekleştirdik.

İşbirliği içinde olduğunuz başka platformlar var mı?

Bütünsel Sağlık ve Ekoloji Derneği (BÜSED), Avrupa Birliği çalışmaları yürüten gençlik derneği (YOUTHART), Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER), Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER) gibi sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim halindeyiz. Kamuoyu farkındalığı arttırmaya yönelik projeler üretmek için işbirlikleri kurmaya çalışıyoruz. Ulaşabileceğimiz her bireyi ekolojik sorunlar hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Sorumlu üretici ve tüketici kavramlarını anlatmak istiyoruz. Yuvamız olan Dünya’nın son kullanma tarihi geçiyor ve şu an için alternatif de yok.

Gelecek projeleriniz nelerdir?

İktisadi Kalkınma Vakfı’na modern ekolojik tarımın yurtdışında araştırılması ve ülkemizde yaygınlaştırılması için bir proje sunacağız ve çalıştay düzenleyeceğiz. Ayrıca aktif üyelerimizin kendilerine ait girişimcilik projeleri mevcut. Sakarya Üniversitesi’nde de 2 Mayıs günü için bir seminer daveti almıştık ancak AB Sivil Düşün atölyemizden dolayı katılamamıştım. Umarım en kısa sürede onu da gerçekleştireceğiz.