Kürdoloji Çalışmalarında Akademik Boyut: İsmail Beşikçi Vakfı

İsmail Beşikçi Vakfı yöneticilerinden Avukat Mükrime Avcı'yla vakfın yaptığı çalışmaları ve önümüzdeki dönem hedeflerini konuştuk.

İsmail Beşikçi Vakfı ne zaman ve hangi amaçla kuruldu? Bugüne değin ne gibi çalışmalar yaptı?

İsmail Beşikci Vakfı 7 Ocak 2012 yılında İstanbul’da kuruldu. 7 Ocak aynı zamanda hocamızın da doğum günü bu arada. Kurucuları harekete geçiren saik, İsmail Hoca’nın akademik duruşuna sahip çıkmak, kendisine olan vefa ve saygımızı göstermek oldu. Vakıf tüm çalışmalarında hocamızın  ifade ve eleştiri özgürlüğünü de içine alan bilimsel yaklaşımını esas alıyor.

Vakfımız Kürt çalışmaları alanında akademik disiplini geliştirmek ve bu alandaki çalışmaları destekleyerek teşvik etmek, Kürtlerin kültürel ve sosyal sorunlarının çözümüne ilişkin düşünce, politika ve çözüm önerileri üretimine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Vakfımız bunun yanında, genel insan hakları, ifade, akademik özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin korunması ve geliştirilmesine yönelik akademik çalışmaları da teşvik edip destekliyor.  

Vakfımız ayrıca, İsmail Hocamızın uzun yıllar içinde emek ve zahmetle biriktirdiği kitap, gazete ve dergilerden oluşan koleksiyonu içeren bir araştırma kütüphanesine ev sahipliği yapmakta. Beyoğlu’nda bulunan Vakıf merkezimizin iki katı bu araştırma kütüphanesine ayırdık,  kütüphanemiz üniversite öğrencileri, akademisyen ve araştırmacılara hizmet veriyor.

Seminer çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

Vakfımız 2012 yıllından itibaren her yıl Eylül- Haziran dönemlerinde yine merkez binamızda açık seminerler dizisi yapıyor. Bu yıl ayrıca Friedrich Ebert Stiftung Derneği’nin katkıları ile hayata geçirdiğimiz “Bahar Akademisi” seminer dizisinde, 7 hafta süreyle alanında yetkin akademisyenleri lisans, master ve doktora öğrencileri ile buluşturduk. Hali hazırda 25 hafta süren ve sonuna gelen “ayrımcılığı anlamak” başlıklı 20 katılımcı ile gerçekleştirilen ve bir sempozyum ile kapanışını gerçekleştirecek bir atölye çalışması yürüttük.

İsmail Beşikçi’ye 2013 yılında Fahri Doktora unvanı veren Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi üniversitesi ile birlikte 2 yılda bir uluslararası konferans dizisi gerçekleştirmekteyiz. 30 Nisan 2016 tarihinde 3. Uluslararası Kürt Çalışmaları Konferansını Boğaziçi Üniversitesinde düzenledik.

Kitap çalışmalarınız da var biraz da onlardan bahseder misiniz?

Başta İsmail Beşikçi Hoca’nın (Kürtçe ve Türkçe) eserleri olmak üzere amacımız doğrultusunda pek çok kitabın basımını gerçekleştirdik. Ayrıca “Kürtler tarihle tarih Kürtlerle buluşuyor” diye seslenen, 35. sayısını ve ana konusu “Kürt Mitleri” olan 35. sayısını çıkardığımız akademik bir dergi olan Kürt Tarihi Dergisi’ni yayınlamaktayız. Dergimiz üçer aylık periyodlar şeklinde sayın Prof. Mesut Yeğen genel yayın yönetmenliğinde çıkıyor.

Vakıf olarak ayrıca işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz de bulunmakta. İsmail Beşikci Vakfı,  Bilgi Üniversitesi ve Avesta yayınları ile “ 100.Yılında Kürt Kadınları Teali Cemiyeti” başlıklı ortak bir konferans düzenledik. Bu tür konferansları devam ettirmek niyetindeyiz. Yine Avesta Yayınları ile Kadri Yıldırım Hocamızın sunduğu “Alim u medreseyen Kurdi – Kürt Medreseleri ve Alimleri” konferansını, Vate yayınları ile birlikte “Mihemed Malmisanij Xebate Kırmancki (Zazaki) u Vateyi” ve Deniz Gündüz’ün “Destpekerdiş ra heta ewro edebiyate Kirmancki”  başlıklı paneller düzenledik.

Gündeminizde ne tür etkinlikler, çalışmalar var?

Sonbaharda “Güz Akademisi” adı altında Kürdoloji çalışmalarından başlıklar içeren ve tümü Kürtçe olacak  seminer serisini hayata geçirmek istiyoruz. Bu seminer serisini Diyarbakır’da da yine sonbaharda gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Vakıf olarak ayrıca işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz sonbahar döneminde de devam edecek. Özellikle Kürt yayınevleri, Kürt sanat ve kültür çevreleri ile birlikte ortak projeler hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz.

Bunun yanı sıra yeni dönemde Bahar Akademisine katılan öğrenci arkadaşlarımızla milliyetçilik, kimlik, postkolonyal okumalar teorik okumalar, atölyeler vb kimi çalışmalarımız olacak. Erbil, Duhok, Süleymaniye üniversiteleri ile burası arasında öğrenci değişim programı gibi henüz fikir aşamasında olan bir düşüncemizi de yeni dönemde netleştirmek istiyoruz.

Ayrıca ara verdiğimiz uluslararası konferansımızı 2020 yılında yeni bir konferans ile devam ettirmeyi amaçlıyoruz.

İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu nasıl? Çalışmalarınızı izliyor mu?

İsmail Hoca gayet sağlıklı ve dileriz çok daha uzun yıllar aramızda olur, bizler onun yazılarını okur o bizim çalışmalarımızı görür. Hocamız yurtiçi ve yurtdışı gezilerle de epey meşgul. Takip edenler biliyordur, hoca özellikle yurtdışı gezilerini gezdiği yerlere dair gözlemler ve notlarla zenginleştiriyor. Hocaya “Hocam seyahat ve gurme yazarı olarak da gayet iyisiniz” diyoruz.