44 STK’dan Bolu Belediye Başkanına Tepki Açıklaması

44 sivil toplum kuruluşu yaptıkları ortak açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Suriyelilere yönelik mülteci karşıtı söylem ve uygulamalarına tepki göstererek, ırkçı saldırı ve linçlerin yaşanmaması için bu tür açıklamalara hoşgörü gösterilmemesi gerektiğini ifade ettiler.

Mültecilerle Dayanışma, Göç Araştırmaları Derneği, İnsan Hakları Derneği, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi, İzmir Barosu, Mülkiyeliler Birliği, Sosyal Demokrasi Vakfı, Türk Tabibler Birliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Yurttaşlık Derneği, Alevi Fedarasyonu, Tüm Engelliler Federasyonu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu gibi kurumların da aralarında bulunduğu 44 sivil toplum kuruluşu ortak açıklama yaptı. Açıklamada 31 Mart’taki yerel seçimler sonrası mazbatasını alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ilk kararının mültecilere karşı ayrımcı bir  yaklaşım sergilemek olduğu vurgulanarak bunun insan hakları ihlali olduğu belirtildi.

Mültecilik hakkıyla ilgili uluslararası ve ulusal yasal çerçevelerin hatırladığı açıklamada, “5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun Hemşehri Hukuku başlıklı 13. maddesine göre, herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Görüldüğü gibi Sayın Özcan’ın açıklaması yasalarımıza aykırıdır.” denildi.

Özcan’ın partisi CHP’nin “Sınırlar arasında İnsanlık Dramından İnsanlık Sınavına” başlıklı mültecilerle ilgili raporuyla çeliştiği de belirtilen açıklamada, “Özcan’ın açıklamasında yer alan ve birçok çevre tarafından da dile getirilen, Suriyelilere maaş verildiği söylemleri ise tamamen yanlış bir bilgidir. Suriyeli ve diğer mültecilere devlet tarafından bağlanan herhangi bir maaş söz konusu değildir. Çok sözü edilen Kızılay Kart desteği, Avrupa Birliği’nin vaat ettiği 3 milyar Euro kapsamında Sosyal Uyum Yardımı adı ile tüm Suriyelilere değil, sadece belirli koşulları taşıyan mültecilere verilmektedir. Tutarı da ayda 120 TL’dir. Ayrıca bu yardım, yabancı kaynaklardan fonlanmış dahi olsa, ihtiyaç sahibi Türkiyeli ailelere verilen destek ile uyumlu olarak ve bu desteği aşmayacak şekilde hazırlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Bu tür söylem ve yaklaşımların dünyada ve ülkemizde nefret söylemi anlamına geldiği de vurgulanan açıklamada, “Zamanında, gerekli ve etkili tedbirlere başvurulmaz ise, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de nefret suçları, ırkçı saldırı ve linçlere uygun ortam hazırladığı bilinmelidir. Dünya tarihinde yaşanan birçok ırkçı saldırı ve katliamlarda olduğu gibi daha yakın zamanda Yeni Zelanda’da yaşanan insanlık dışı saldırının bu tür açıklamalardan beslendiği ve saldırı cesareti bulduğu unutulmamalıdır. Bazı işaretlerinin ülkemizde de görüldüğü benzer saldırıların Türkiye’de de olmasını istemiyorsak yerel seçim kampanyaları döneminde farklı partilerde de görülebilen bu şekildeki açıklamalara prim ve hoşgörü gösterilmemelidir. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ayrımcı, hukuk dışı ve tehlikeli kararından vazgeçmeye davet ediyoruz.” çağrısında bulunuldu.

İmzalayan Sivil Toplum Kuruluşları

Alevi Bektaşi Federasyonu

Buca Kent Konseyi

Çağdaş Romanlar Derneği

Ege Barış ve İletişim Derneği

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği

Göç Araştırmaları Derneği

Göçmen Dayanışma Ağı

Göçmen Mutfağı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

Hak İnsiyatifi

Halkların Köprüsü Derneği

Hamiş Suriye Kültür Evi

Hayata Destek Derneği

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi

İnsan Hakları Derneği

İnsan Hakları Gündemi Derneği

İzmir Barosu

İzmir Çevre ve Hatvan Hakları Derneği

İzmir Kadın Dayanışma Derneği

İzmir Müzisyenler Derneği

Kadın Yazarlar Derneği

Kaos GL

Kırkayak Kültür

Konak Kent Konseyi

Konak Mülteci Meclisi

Mülkiyeliler Birliği

Mültecilerle Dayanışma Derneği

Pir Sultan Abdal Derneği

Sınır Tanımayan Kadınlar

Sosyal Demokrasi Vakfı

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği

Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi

Taraftar Hakları Derneği

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu

Tüm Engelliler Federasyonu

Türk Psikologlar Derneği

Türk Tabipleri Birliği

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye Yazarlar Sendikası

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği

Yurttaşlık Derneği