”Bizler Kimsenin Yarını Değil Kendimizin Bugünüyüz’’

Gençlik Örgütleri Forumu 2013 yılında bir grup sivil toplum gönüllüsü gencin birlikte oturup konuşarak kurduğu bir çatı örgüt. Şimdi Türkiye’nin her yerinden gençlik oluşumlarını bünyelerine alarak ağlarını geliştirmek istiyorlar. Hedefleri arasında gençlerin kapasitelerini arttırmak ve evrensel standartlarda gençlik politikaları üretmek olduğunu ve farklı temalarda çalışan örgütleri bir araya getirerek aslında sivil toplum kurumlarının da birbirinden haberdar olmalarına katkıda bulunduğunu ifade eden Gençlik Örgütleri Forumu Yönetim Kurulu üyeleriyle derneklerini ve gençlik politikalarını konuştuk.

Kuruluş hikayenizden bahsedebilir misiniz?

Gençlik Örgütleri Forumu 2013 yılından beri faaliyet göstermekte ancak 29 Ocak 2015 yılında yasal statüsünü aldı. Bugüne kadar Türkiye’de gençlik çalışmalarının ve politikalarının gelişimi konusunda sivil yapıların katkısı çok sınırlı düzeyde olmuştu. Gençlik Örgütleri Forumu ise gençlik politikalarının oluşum süreçlerine gençlik örgütlerinin aktif katılımını sağlamak üzere yola çıktı. Gençlik Örgütleri Forumu gençler tarafından kuruldu ve hala gençler tarafından yönetiliyor. Bu yapı, evrensel standartlarda bir gençlik politikasının kamu ve sivil toplum eşgüdümü ile yasal güvence altına alınmasını ve uygulanmasını savunuyor. Gençlik Örgütleri Forumu, hak temelli gençlik politikasının hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları tarafından daha iyi anlaşılmasını ve böylelikle etkisini arttırmayı hedefliyor. Türkiye’de hak temelli çalışmalar yapan gençlik örgütlerini aynı yapı altında bir araya getirerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmekte olan Gençlik Örgütleri Forumu’nun en önemli rolü evrensel standartlarda olan gençlik politikalarının altyapısının oluşabilmesi için farkındalık yaratmak; gençlerin haklarını ilgili platformlarda savunmak ve üyesi olan ve olmayan gençlik örgütlerinin, öğrenci topluluklarının kapasitesini geliştirmeye çalışmakta ve bir ağ olarak etkisini arttırmak, çaba göstermek.

Çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Nasıl bir boşluğu dolduruyorsunuz?

Gençlik Örgütleri Forumu olarak kurulduğumuz günden bu yana öncelikli hedefimiz sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’de gençlik politikalarının oluşturulması sürecine aktif olarak katılmasını sağlamak. Bu doğrultuda evrensel standartlara bir gençlik politikası hedeflemekte ve bunu tüm üye gençlik örgütleri ile yapmaktayız. Bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz yıl mayıs ayında düzenlediğimiz bir yuvarlak masa toplantısıyla gençlerin, üniversite, basın, uluslararası kuruluşlar ve kamu kuruluşlarından karar alıcıların bir araya gelmesini ve farklı başlıklarda gençliğin sorunlarını ve gençlik politikasını konuştuğumuz bir fırsat yarattık. Buradan çıkan veriler bir gençlik politikası şartımız olarak yazılı hale geldi ve bu doğrultuda çalışmalarımıza ışık tutmakta.

Türkiye’de hak temelli çalışan gençlik örgütlerinin bir arada olduğu bir ağ kurmak da başlı başına büyük bir boşluğu doldurdu, örgütlerin birbiriyle bu kadar iletişim içinde olma fırsatı, kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik yaptığımız çalışmalar ve gençlik örgütlerinin başlattıkları iş birlikleri örgütler için bir hayli yararlı oluyor.

Bunların yanında yürütmekte olduğumuz Avrupa Gençlik Forumu üyeliği sürecinde 2019 yılı içerisinde Avrupa Gençlik Forumuna üyeliğimizi tamamlayarak Türkiye’de gençliğin temsiliyetini genişletmeyi, Avrupa’da gençlik hakları anlamında birikmiş olan deneyimi Türkiye’ye de kanalize ederek evrensel standartlarda gençlik politikamızın oluşmasına, daha güçlü gençlik organizasyonlarına katkı sağlamak istiyoruz.

Gelecek planlarınız nelerdir?

Gençlik Örgütleri Forumu olarak gençlerin hak temelli gençlik politikasının gençlerin yer aldığı alanların hepsinde anlaşılmasını ve bunun üzerinden çalışmalar yapılmasını hedefliyoruz.Gençlerin her alanda haklarını bilerek yer almaları ve bu haklarını bilmeleri ve bu konuda kendilerini geliştirmek amacı ile üye kuruluşlarımızla birlikte üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına hak temelli gençlik politikaları ve gençlik hakları konusunda  yaygınlaştırma çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz.Üye örgütlerimiz ve paydaşlarımızla beraber oluşturulan politika şartı metni ile birlikte gençlik politikaları konusunda söz sahibi olmak ve yapılması gereken değişiklikler için lobi faaliyetlerini yürütüyoruz ve buna devam edeceğiz.

Dernekte kadın erkek eşitliği var mıdır ? Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetiyor musunuz ?

Tarih boyunca en büyük önem arz eden konulardan biridir cinsiyet eşitliği. Ne mutlu bize ki evet Go-FOR olarak cinsiyet eşitliğini sağlayan bir yapıyız. Toplumsal bir sorunun çözümü üzerine önemli işler yaparken, Türkiye’de gençlerin haklarının evrensel boyutlara ulaşması için çalışan bir ekip olarak elbette kadınların ve erkeklerin birlikte çalışmasını gözetiyoruz. Go-For olarak Türkiye’de çok farklı alanlarda çalışan gençlerin bir araya geldiği bir yapıyız. ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ mottosu ile gençlik haklarını savunuyoruz. Aralık 2018’de yapılan yeni yönetim seçimlerinde 10 kişilik ekibimizde 5 kadın 5 erkek olarak cinsiyet eşitliğini sağladık. Ayrıca eş başkanlık sistemimiz mevcut. Her ne kadar resmiyette başkan ve başkan yardımcısı olarak yer alsalar da bir kadın bir erkek olarak eş başkanlarımızı seçiyoruz. Bizler için bu oldukça önemli bir konu. Hem eş başkanlık hem de yönetimde cinsiyet eşitliğini sağlamak bizler için zor olmadı. Çünkü burada iki önemli faktör var. İlki bizler cinsiyet eşitliğinin önemine dair bilinçli gençleriz, kadınların ve erkeklerin eşit temsiliyetle yönetim mekanizmalarında yer almaları gerektiğinin farkındayız; ikincisi yönetimi oluştururken lobicilik yapıyoruz açıkçası bu konuda zorlanmıyoruz. Yapımızdaki tüm üyeler hak temelli çalışan Dernekler ve Vakıflar. Aynı zamanda Go-For olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda üyelerimizin eğitimler almalarına da destek veriyoruz. Böylelikle hem üyelerimizi besliyoruz hem de üyelerimiz bu yapıyı demokratik bir şekilde var ediyor.

Sizinle aynı alanda çalışan başka dernekler var mı ya da birbirinizden haberdar mısınız? Birlikte çalışabiliyor musunuz ?

Gençlik örgütleri Forumu olarak gençlik çalışmaları yapan yapılarla birlikte yürüyoruz. Çatı örgüt olduğumuz için çok geniş bir üye portföyümüz bulunmakta. Bizim temel isteklerimizden biri, Türkiye gençliğinin evrensel gençlik politikalarına sahip olmaları. Gofor olarak oldukça zengin bir yapıdayız, bünyemizde kadın, doğa, LGBTİ+, gençlik, izcilik gibi alanlarda çalışan dernekler, vakıflar mevcut. Bu şekilde tüm gençliğe ulaşıp, kapsayıcı model oluşturduk. Genç hakları şiarıyla yürüyorsak eğer elbette diğer yapılarla birlikte olmamız gerekiyor. Yerel derneklerin de bizimle birlikte yürüyor olmaları ayrıca mutluluk verici. Bugün Edirne’deki, Hakkari’deki, Antalya’daki, İzmir’deki gençlerin seslerini duyabilirsiniz Gofor’da. Kapsayıcılık tam olarak budur.

Nasıl ayakta kalıyorsunuz, sürdürülebilirliği nasıl sağlıyorsunuz?

Gençlik Örgütleri Forumu (Go-For) halihazırda desteklenen üç projeden biri, Go-For adına Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından yürütülen İsveç Gençlik Konseyi (LSU) ile partnerlik projesi. İsveç Gençlik Konseyi, Küresel Eylem, Yerel Güçlendirme (Global Action Local Empowerment-GALE) programı kapsamında, kuruluş aşamasındaki ulusal gençlik konseylerine toplantı, örgütlenme ve kapasite geliştirme desteği veriyor. Bunun dışında temasal bazda yaptığımız projeler ve üye ödeneklerimizle beraber Go-For’un sürdürülebilirliğini sağlıyoruz.

Gençlerin ne gibi sorunları ve ihtiyaçları var? Özellikle sivil toplum bağlamında değerlendirmenizi istiyorum ve bu sorunları nasıl aşıyorsunuz?

Burada öncelikli olarak gençlik kelimesinin bizler için neyi ifade ettiğini açıklamakta fayda var. Gençlik denince herkesin aklında farklı anlamlar canlanıyor. Gençlik Örgütleri Forumu için gençlik 18-30 yaş arasını kapsıyor. Bizlerin en temel sorunlarından bir tanesi hiçbir durumda eşler masasında olmuyor olmamız. Anayasa’da gençliğe dair tek bir madde var. Anayasa’nın 58. Maddesi gençliğin korunmasına yöneliktir. Gençliğin sadece korunması, kollanması gereken bireyler olarak görülmesi gençliğin en temel sorunu. Temelde bu bakışının varlığı bizleri hiçbir zaman eş olarak var etmiyor. Gençler üzerindeki sorunlar da aynı bakış açısıyla görmezden geliniyor. Gençler sadece “yarınlar” olarak görülüyor. Gençler yaşamın hiçbir alanında görünür değiller. Gençler haklarını talep ettiklerinde ise “Siz okuyun, büyüyün, o konuma gelin; siz değiştirin” gibi bir söylemle karşı karşıya kalıyorlar. Görünmezlik içinde var olmaya çalışıyoruz. Gençlik kavramı fetişleşmiş durumda. Bizler hayatın her alanında mücadele ederek kendimizi var etmeye çalışıyoruz. Biz buradayız dediğimiz her durumda onlar için “araç” olmaktan ya da “nostalji” olmaktan öteye geçemiyoruz. Türkiye’de sivil toplumun geneline bakıldığında 35 yaş üstü, beyaz, heteroseksüel, erkeklerin egemen olduğunu görüyoruz. Gençlik Örgütlerinin bazılarında da bu durum devam etmekte. Gençlik alanında çalışan derneklerin bile karar alma mekanizmalarında gençlere yer verilmiyor. Bizler hayatın her alanında mücadele ederek taleplerimizi yerine getiriyor ve kendimizi var ediyoruz.  

Bir genç olarak gençlere buradan ne söylemek isterseniz?

Gençlere değil kendimize söylüyoruz. Bizler hayatın her alanındayız. Din, dil, ırk, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ayırt etmeden var oluyoruz. Var olmaya devam edeceğiz. Bizler kimsenin yarını değil kendimizin bugünüyüz.