Türkiye’de Erkeklik Çalışmaları: Sorunlar ve İmkanlar

Eleştirel Erkeklik Çalışmaları alanının Türkiye’deki gelişim sürecini ele almayı, katılımcılar arasındaki akademik işbirliği olanaklarını tartışmayı ve alandaki sorunları tüm boyutlarıyla irdelemeyi hedefleyen çalıştay 10 - 11 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. 

Çalıştayda yapılacak sunumlar arasından seçilecek olanların, 12-14 Eylül 2019’da İstanbul’da, Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ), Özyeğin Üniversitesi ve Research Worldwide İstanbul işbirliğinde ve Raoul Wallenberg Enstitüsü’nün desteği ile düzenlenecek olan 2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu’ndaki panellerde daha geniş bir dinleyici kitlesiyle buluşmasını hedefleniyor.

Çalıştay, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktorasını yeni almış genç araştırmacılara yönelik olup iki bölümden oluşacak.

Her katılımcının araştırmasını ya da araştırma planını özetleyen 300 kelimelik bir özeti, 17 Mart 2019 tarihine kadar masculinitiesjournal@gmail.com adresine göndermesi beklenmektedir.

Başvurular için son tarih: 17 Mart 2019

Kabul duyurusu: 10 Nisan 2019

Çalıştay: 10-11 Mayıs 2019

Sempozyum: 12-14 Eylül 2019 http://symposium.masculinitiesjournal.org

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İllüstrasyon: Tom Humberstone