Kız Kardeşim Projesi Gönüllü Eğitmenlerini Arıyor

Kız Kardeşim Projesi, kadınların kişisel finansal kaynaklarını doğru yönetme, girişimcilik farkındalığının artması gibi konular ile birlikte bilgi teknolojileri hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı amaçlamaktadır.

Kız Kardeşim Projesi 2018 yılında proje ortakları, gönüllü eğitmenleri ve yerelde iş birliği geliştirdiği kurumların desteği ile ilk hedefini tamamlamıştır. 2019 yılında da kadınların yanında olmaya devam edecektir.

Yeni gönüllülerin dahil edileceği Kız Kardeşim Projesi Eğitmen Eğitimi, “Bilişim’’ ve ‘’Finansal Bilinç” başlıkları olmak üzere iki ana müfredata yönelik gerçekleştirilecektir. Sadece proje illerinden gelen başvuruların kabul edileceği eğitmen eğitimi genel değerlendirmesinde cinsiyet dengesi, bölgesel dağılım gözetilecek ve başvuru durumuna göre kadın adaylara öncelik tanınacaktır.  20-24 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek eğitmen eğitimleri kapsamında Bilişim Müfredatı Eğitmen Eğitimi için 30, Finansal Bilinç Müfredatı Eğitmen Eğitimi için 30 kişilik kontenjan bulunmaktadır. Başvuru inceleme sürecinde gönüllü eğitmen adayının, eğitim içeriği ile ilgisi ve tecrübesi göz önünde bulundurulacaktır.

Finansal Bilinç Müfredatı

 • Bireyler için Finansal Bilinç Eğitimi (Kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmelerini ve temel finansal hizmetleri tanımalarını amaçlamaktadır.)
 • Uygulamalı Temel Finans Eğitimi (Girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmelerini amaçlamaktadır.)

Bilişim Müfredatı

 • Dijital Okuryazarlık Eğitimi (Kadınların dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması amaçlanmaktadır.)
 • Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği Eğitimi (Yararlanıcıların internet kullanımındaki ebeveyn bilgi güvenliği donanımlarının artması amaçlanmaktadır.)

Sen de kadınların güçlenmesi ve istihdamının desteklenmesine gönüllü olarak katkıda bulunmak istiyorsan hemen başvur!

Kimler başvuruda bulunabilir?

 • Kadın çalışmaları alanında deneyime sahip / ilgisi olan,
 • Sivil toplum alanında gönüllü olmak isteyen ve bu alanda çalışma motivasyonuna sahip olan,
 • Yılın büyük bir bölümünde proje illerinden birinde ikamet edecek /okuyacak olan,
 • ‘Bilişim’ ve/veya ‘Finansal Bilinç’ alanına ilgisi ve yeterliliği olan 18 yaş üstü kişiler başvuruda bulunabilir.

Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi durumda sorumluluklarınız nelerdir?
Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi, Kız Kardeşim Projesi Gönüllü Eğitmeni olduğunuz anlamına gelmektedir. Bu kapsamda gönüllü eğitmenlerden, proje ekibiyle iş birliği içerisinde çalışarak aldıkları eğitmen eğitimi doğrultusunda yerel eğitimler vermeleri, bir yıllık dönemde en az 150 kadına ulaşmaları ve verdikleri eğitimleri raporlamaları beklenmektedir. Ayrıca yaşadığı ilde projenin eğitim dışı faaliyetlerinin yürütülmesi ve projenin savunuculuğunu yapması beklenmektedir.

Eğitmen eğitiminin detayları nelerdir?

 • Eğitmen eğitimleri, 20-24 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • Katılımcıların yol, konaklama ve 3 öğün yemek masrafları proje tarafından karşılanacaktır.
 • Eğitimin gerçekleşeceği şehir bilgisi sadece başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler ile paylaşılacaktır.
 • Katılımcıların eğitimin tamamına katılması gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2019 (Saat – 23:59)

Finansal Bilinç Müfredatı Başvuru Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilişim Müfredatı Başvuru Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

Proje ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.