Çocuk ve Gençlik Çalışanı Liderlik Programı Başlıyor

Sosyal Akıl Derneği, Bir Düşün-Sen Projesi ile geçmişten dersler çıkararak, birçok kurum, organizasyon ya da toplumu doğrudan etkileyen yönetici/liderlerle özellikle çalkantılı ve belirsiz çevre koşullarında kararlarını etkileyecek koşullar hakkında bilgilendirerek farklı görüş ve düşünce açılarını geliştirmek istiyor.

Projenin en önemli amacı kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarında hazlihazırda yönetici vasfı kazanmış insanların düşünme kapasitelerini ve durumlarını kendilerinin teşhis etmesini sağlamak. Devamında mevcut durumlarını geliştirmelerine yönelik eğitimler, atölyeler, simülasyonlar, etkinlikler, geziler birçok geliştirme faaliyetini içeren  bir dizi programı kapsamakta.

Bu düşünceyle geçmişten dersler çıkarılıp, yeteneklerin fark edilmesini sağlayarak, gelecekteki yaşantı ve iş deneyimlerine ışık tutacak biçimde vizyon kazanmalarına dönük programlar yapılacaktır.

Ayrıca  kendi düşünsel gelişimlerini ve düşünsel kaynaklarını doğru bir biçimde teşhis ve tespit etme çabasıdır. Bunun sonucunda elde edilecek verilerle düşünce ve muhakeme dünyamızın odak noktası tefekkür zincirini yeniden canlandırılmasına katkı sağlamaktır.

Programın en önemli kazanımlarından biride farklı düşünceleri, görüşleri, insanları tanımak farklı kültürlerle birlikte geleceğimize dair ufuk açıcı çalışmalar yapmaktır. Yöneticilerde/liderlerde özellikle düşünme kültürü, farklılıklara saygı, danışma kültürünün geliştirilmesi, düşün dünyamızın zenginleştirilmesi ve karar alma süreçlerinde bir çok destek mekanizmasının sürecin içine dahil edilmesi hedeflenmekte.

Çocuk ve Gençlik alanında çalışmalarına devam eden Sosyal Akıl Derneği, bu projeyle bu alanda yöneticilik ve liderlik yapan çocuk ve gençlik çalışanlarına yönelik liderlik programını tasarladı.

Proje hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Son başvuru: 01 Kasım 2018

Kaynak: Siviltoplum.la