DİKAD’dan Kadın Hakları Savunuculuğunda Yeni Yönelimler Çalıştayı

Reyhan Aktar’ın başkanlığını yaptığı Diyarbakır iş kadınları derneği özellikle Diyarbakır ve bölge kadınlarının sorunlarını dinlemek bunlara yönelik yeni yönelimler ışığında çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bir çalıştay düzenledi.

Çalıştaya DİKAD Başkanı Reyhan Aktar’ın yanı sıra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İşadamları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı İhsan Oğurlu, Aile sosyal politikalar il müdür yardımcısı Faysal Yaşa, çeşitli Kurum temsilcileri ve iş insanları katıldı.

‘’Sahada özellikle kadın iş gücünün arttırılması adına çalışmalar yapmaktayız.’’

Çalıştay ile ilgili bilgi veren DİKAD Başkanı Reyhan Aktar, bölge ile ilgili DİKAD olarak 2004 yılından bu yana aktif olarak çalışan bir iş örgütü olduklarını belirterek, “Sahada özellikle kadın iş gücünün arttırılması adına çalışmalar yapmaktayız. Bunlar kimi zaman mesleki eğitim olmakta kimi zaman girişimciliği teşvik edici kimi zaman da girişimci kadının niteliğini artırabilecek politikalar olmaktadır. Bizler burada öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Buna temel kavramı ile bakacağız. Toplum cinsiyet eşitliğinden ne anlıyoruz, gündelik yaşamımızda bununla nasıl karşılaşıyoruz? gibi sorulara cevap arayacağız.” dedi.

‘’Kadın örgütleriyle işbirliği bütüm kurumlarla diyalog ortamı kurulmalı’’

Çalıştayın ilk oturumu Berfin Abdaloğlu dünya ve Türkiye feminizm tarihini,  Kadın haklarının tarihsel süreçlerini ve arka planını anlattı. Kadınlık ve erkelik kavramları üzerinden başlattığı tartışmada toplumun kadına ve erkeğe verdiği rolleri devam ettirdiğini dile getirerek bu durumu şöyle özetledi :‘’  Kadınlık ve erkeklik rolleri biz doğmadan bize verilen bir elbise, siyasal, hukuksal faaliyetler ve eğitim faaliyetleri bu eşitsizliği yeniden üreterek sistemin devam etmesini sağlıyor. Yasa ihlallerinden bahsedildiğinde, eşi tarafından şiddete maruz kaldı dendiğinde, eşit işe eşit ücret talepleri dile geldiğinde kimsenin aklına bu mağdurların erkek olduğu gelmiyor. Özellikle çalışma yaşamında kadının haklarının ihlalleri kadının mağduriyetini katmerliyor. Bu ihlaller bazen doğrudan bazen de dolaylı olabiliyor; personel alımında erkeklerin tercih edilmesi,  hamilelikte işten çıkarmalar doğrudan ihlal, evli ve çocuklu kadınların tercih edilmemesi dolaylı bir ihlali oluşturuyor. Bunu önlemek için tüm kadın örgütlerinin birlikte çalışması ve ihlallere karşı yaptırımlar için kamu kurum ve kuruluşlarıyla dirsek teması kurmak lazım ‘’

‘’Miras hukukuna riayet edilmiyor’’

Berfin Abdaloğlu’nun  ardından sözü Faysal Yaşa alarak kadın sığınma evlerindeki problemlerle birlikte ŞÖNİM verilerini katılımcılarla paylaştı. Türkiye’de her 10 kadından 8’inin şiddete uğradığını özellikle bölge kadınlarının en büyük probleminin mülksüzleştirme olduğunu ifade eden Yaşa miras hukukuna riayet edilmediğini özellikle bölgedeki din adamları ve imamlardan bu konuda özel çalışmalar istediklerini belirtti. Miras hukukuna riayet edilmemesinin kadının ekonomik haklarından mahrum kaldığına ve bu mülksüzleşmenin şiddeti ve erkeğin hegemonyasını beslediğini söyledi.

‘’Tekstil bölgesine kreş açma projemiz var.’’

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İşadamları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı İhsan Oğurlu, istihdam edilen 7300 işçiden 5000’in kadın olduğunu belirterek kadın ve istihdam konusunda şunları söyledi : ‘’ Kadınlar nişan yüzüğünü takar takmaz işten ayrılıyorlar. Biz evlendikten sonra da çalışabilsin diye kadının iş hayatına devam edebilmesini teşvik ediyoruz. Tekstil bölgesine kreş açmak gibi projemiz var. Kadınlar işi öğrenip artık kalifiye olacakken işten ayrılıyorlar bu hem onların emeklerini heba ediyor hem de işverenler olarak aynı süreçleri sil baştan yapmak zorunda kalıyoruz.  Bizim en büyük sorunlarımızdan biri de toplumsal cinsiyet gibi önemli konuların eğitimlerine gitmeye çekiniyoruz. Bu konuda DİKAD veya herhangi bir derneğin yapacağı kadın politikası ve istihdamı noktasında iyileştirmeye gidecek her projenin arkasındayız. Üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız.

‘’Oda seçimlerinde listeye ekleyecek zar zor kadın bulduk, bu bizim için bir travmadır‘’

DTSO Başkanı Mehmet Kaya çatışma süreçlerinden beri bölgeden hem ekonomik hem de beyin göçünün olduğunu ifade ederek kadın hakları savunuculuklarını erkeklerin yapmasını ve erkeklerin bu konudaki konformist davranışlarını eleştirdi.  Eş başkanlık sistemine geçerek bu cinsiyet eşitsizliğini ş dünyasında rahatlatmaya çalıştıklarını özellikle DTSO’da kadın meclisi oluşturmaya ve burada kadınların kendilerini ilgilendiren sorunlara kendilerinin karar verdikleri bir sistemi oturtmaya çalıştıklarını söyleyen Kaya; ”Erkek egemenlerin kadınları şekillendirdiği bir sistemdeyiz. Kadınların kendi meclislerini kurdukları, karara mekanizmalarının kadınlar olduğu en küçük ölçekten bir kadın meclisi kurduk. Diyebiliriz ki şirketlere, yöneten ve bu şirketlere üye olan tüm kadınlara ulaşan bir çalışma yürütüyoruz. Oda seçimlerinde alana çıktık ve bu eşitsizliğin ne kadar bariz olduğunu listeye zar zor iki kadın ekleyebildik.” dedi.

İkinci oturum beyin fırtınası ile tartışmaya açılarak kurum temsilcileri ile STÖ temsilcilerinin fikirlerini paylaşarak sona erdi. Toplantı sonunda DİKAD’ın ev sahipliğini üstlendiği 1 Kasımda yapılacak 1.Kadın zirvesinde kadın politikalarının irdelenmesi ve kadın ekonomisi ve istihdamının geliştirilmesi için stratejiler geliştirilmesi gerektiğine karar verildi.